DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 285 —


i grof Saport a (L c. 309 si. 116. drži praroditeljem današnje
lovorike, odnosno njezine odlike (L. canariensis) sa Kanarskih
otoka i Madeire. Bilo je u pradobnim šumama i kam f o m jak a
(Kampferbaum, Cinnamonium) od kojih bijaše običniji C. p o 1 ymorphu
m od kojega poznamo ne samo lišće, već ucvast i cviet
(S aport a 1. c. 282, str. 83). Srodno je ova vrsta sakorićnjakom
(cimetom^ C. zejlandicum) sa otoka Zejlona. Sačuvao se i
B e n z 0 i n a n t i q u m, P e r s e e, D a p h n o g e n e iz obitelji
lovorika, ali znamo i to, da je oko Suseda rasla od OJeacea i
uljika ili maslina (Olea Gigantum i O. Noti), koju
poznamo okamenjenu i iz Kranjske.


I oleandri nisu manjkali, a znamo iz Suseda Neriu m
H e r i i, kojega danas kao samonik zamienjuje N. oleande r
u Hrvatskoj u Zrmanjskoj dolini, u Dalmaciji oko Solina,
Dubrovnika, u Boki Kotorskoj, i u Krivošijama.


Aralie, od kojih danas raste ponajviše vrsta u iztoćnoj
Aziji i sjevernoj Americi, Passiflore (Passionsblume) iz tople
Amerike i Azije, Magnolije, koje poznamo iz Kine i Japana i
sjev. Amerike, jer nam to sviedoće njihovi ostanci (Aralia Sa-
portae, A, tertiaria; Passiflora Braunii; Magnolia Dianae) bijahu
takodjer u šumama susedskim. Rasla je tu i kožnato-lista
S o p h or a e u r o p a e a čiju srodnicu S. japonica gojimo po
perivojima, a znamo da su bujale i Cesalpineje, Akacije
, M y r t h u s i i muoge druge biline, koje stvarahu šumu
pradobe u okolici zagrebačkoj, do koje ne dopire ni poviest
ni priča. (Svršit 6e se).


LZSTJ^K:.


Osobne viesti.


Imenovanja i premješteiija. Ban kraljevina Hrvatske, Hlavoiiije
i Dalmacije obnašao je imenovati šumarsko-tehničkog dnevničara kod
gospodarstvenog ureda gradiške imovne obcine Franju Neferovica , šumarskim
vježbenikom istoimene imovne obćine sa sustavnirai berivi.