DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

- 243 —
Kod razdiobe mi 10 dielova: ^l^o, ^|io, "jio, ´^jio, "|io iH ^ki´Hceno:
O´o, 0*4, 0*5, 0*6, 0-7 (desetina) valja.


V V


Cunj jest 7:5 valja i^^te podnice i visine. Cim je dakle
stablo izbočitije, tim se imade sa verim obKčkom umnožak
podnice i visine pomnožiti, jer predstavlja sve to veei dio valja.


Da se pako mogu naći točno svi oblici stabla, koji su
predstavljeni u misli izmedju neiloida´ pak sve do Ill-ceg
paraboloida, imam razdieliti valj u 100 dielova.


U ovom razdieljenju sadržaju se oba prva razdieljenja. U
razdieljenju valja u sto dielova, izostaviv dielove iz početka
do izraza za neiloid i izostaviv dielove iza Ill-ceg paraboloida
do valja, naći ćemo oblićke (obliĆne brojeve} za sve oblošiljate
oblike stabla i to neiloiđe: P, V. pomnoživ sa 0 25, 0´26,
0-27, 0-28, 0*29, 0-30, 0-31, 0*32, t. j . osam neiloida; zatim
cunje: P. V. pomnoživ sa 0´33, kojemu pribrajam izb očite
cunje : P. V. pomnoživ sa 0-34, 0-35, 0*36, 0-37, 0-38, 0´39,
0-40, 0-41, 0-42, 0-43, 0´44, 0*45, 0-46, 0-47, 0´48 i 0=49
ukupno sedamnaist čunjeva; napokon paraboloid e : pomnoživ


P. V. (valj) sa 0-50, 0-51, 0*52, 0-53, 0-54, 0-55, 0´56, 0-57,
0-58, 0-59, 0-60, 0-61, 0´62, 0-63, 0*64, 0´65, 0-66, 0-67,
0-68, 0-69 0*70, 0-71, 0´72, 073, 0-74 i 0*75 ukupno 26
paraboloida.
To je sve za onaj slučaj kad nam valj predstavlja j edinic u.
Tu uvjek imamo izračunati temeljnicu ili podnicu P valja
po obliku r^ TT., ali da možemo izračunati tjelesninu oblošiljatog
tiela (i samog valja), pomnoživ mu jednu i drugu protegu
debljine (promjere) sa odgovarajućom visinom, imademo valj
prispodobiti sa četverokutnom p r i z m o m.
Prije toga prispodobimo krug sa četverokutom i to pravilnim
četverokutom. Vidi lik 1.
U tu Bvrliu povučemo u krugu premjere razdieliv krug
u četiri jednaka diela.
Okomito na krajeve premjera povućemo dirke, da dobijemo
opisani krugu četverokut.