DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 2     <-- 2 -->        PDF

242


p . V. 1 p. y. 2 p. A^ 3 P . V . 4 P . V .^ 6 ]
. V . 6
10 10 ´ ]0 ´ 10 ´ 10 ´ 10 ´


p . V. 7 P . V . 8.P Y.9 . , P.V.IO
, 1 napokon -,= P V,
10 10 ´ 10 -^ 10


što je tjelegiiina valja, gdje nam P predstavlja j)odnicu a Y
visiDU valja.
U ovom nku nalazimo od poznatih tjelesa samo obličak
, . .. P V 5 P V
paroboloida = -- —.
^ 10 2


Razdieljenje valja u 10^ odnosno 12 dielova može se i slikovno
predstaviti tako, da se rišu sva oblo-šiljata tjelesa od
jednake visine i jednake podnice kao valj.


Visina oblo-šiljatili tjelesa ima se uzeti dosta visoka, da
odgovara u naravi stablu, a to je pop rieČno za četinjače j)olovica
do trećine broja, koji predstavlja u prsnoj visini promjer
stabla u centimetrih.


Za risanje visine listaca uzme se Vs (kod bukve) do ^U
(kod hrasta) od broja koga predstavlja promjer stabla ili lika
u centimetri. To je dakako približno, ali se daleko od ovog
udaljiti ne smijemo, jer ioače dobijemo slike, koje nisu slične
stablima.


Kod razdieljenja valja u 12-ine i lO-ine opaziti ćemo, da
nikad ne dolazi medju stablima u nai-avi lik V12 i 7x2 valja,
kao niti Vio i %o valja, jer su ovi oblici manji od neiloida
prama valju.


Isto tako i obličci prvi do valja nisu zastupani kod rastućih
stabala u naravi, kao što su : ´Vio, ^Vis; odnosno u razdieljenju
u deset dielova: 7io, 7io valja, jerbo su odviše tubasta
oblika, dapače težko da su i do ovih neposredno nalazeći se
oblici u naravi zastupani.


U oba razdieljenja imademo dakle razlikovati samo nekoliko
oblika, koji bi u naravi zastupani biti mogli i to kod razdiobe
u dvanajstine: ´´ij^, %2,-^^n^ ^!i2, ^ji2^ ^12 i ´)i2 i^i skraćeno


11 11 5 1; 7j ^1 3
i-i? (3J [12? |2? \n^ !:-i * valja.