DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

254


Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške.


(Nastavak),


Da se uzmognemo u potanku razpravu elaborata osnove
za gospodarenje sa sumarni imovne obcine gradiške upustiti, —
kušajmo pregledati sastavne dijelove tog elal)orata.


h ZapiHiiik ol> opisu šumskih medja.


Zapisnik taj sastavljen je u propisanom obliku, — na
temelju izmjere — sa eestilom i kutomjerom, iz odnosnih mapa
u mjerilu V -= 100´.


Da je tomu tako, razlogom je, što nije prije sastavka
ostalih uredajnih radnja reambulacija meda preuzeta.


Reambulacija pako nije po svoj prilici prije izvadana
s toga, jer je sastavljač bio uvjeren, da bi taj toli obsežan rad
zategnuo izrađuju ostalih operata osnove, što je i lasno uviditi
kad se zna, da u obsegu imovne obćine gradiške ima srezova
sa 2—3000 jutara površine, oko kojih se ma baš ni jedna
humka ili drugi kakav međašni znak ne vidi, žalostna ta okolnost
mogla se je dogoditi jedino usljed toga, što se za preuzete
i onako u derutnom stanju nalazeće se medašne znakove, nije
do sada baš nitko brinuo. Gore pomenuti nacrti jesu kopije
po nikom neovjez^ovljenih preci´ta nacrta, koji su slažih podlogom
predaje šuma na imovnu obcinu, jer imovna obcina ne posjeduje
ni detaljne predajne elaborate, ni k ovim spadajuće ovjerovljene
nacrte.


Zapisnik taj sastavljen je doduše uz mnogo truda ali samo
onako, da je na broju. Svakako, da se ga ne ćemo držati,
piigodom obavit se imajuće reambulacije.


2. Izkaz površiiia.
ISTa kom temelju je ovaj sastavljen ne mogu znati, jer mi
manjkaju svi podatci o sastavku istog.
Svakako vrelo iz kojeg su ti podatci crpljeni, nije najtočnije,
jer površina ma baš ni jedne gospodarstvene jedinice ne