DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 253 —


izTJestnosti i neznanju, pa htio, ne htio, moraš vjerovati ono,
vSto ti drugi kažu.


Kada bi ti dobro znao povjest ove i one šumice, te i te
čistine, kada bi znao na pi\ da je uzrok propasti ove ili one
šume šumski požar, pa sgodoim načinom to seljaku razjasnio,
posljedice mu predočio, našlo bi ih se sjegurno dosta, koji bi
u buduće bolje pripazili na svoja vaT-rišta u šumi, a mnogoga
bi odvratio od zlobne nakane, da sam vatru podmetne.


6. Eaziii (logodjaji.
Kod svake šumarije sbiti če se od vremena do vremena
takov dogodjaj, koji nije u naprvo spomenutih točaka naveden,
nu svakako vriedan, da se ubilježi.


Tako na pr. dogodi se slučaj, da koji lugar nastrada u
službi, da nastane kakova organizacija šumarskog i lugarskog
osoblja, da je buknuo u zemlji rat, da je ova ili ona visoka
ličnost posjetila mjesto, možda i šumom prolazila i t. d.


Sve ovo dobro bi bilo u spomen knjigu ´^u kratko ubilježiti,
jer je ta knjiga trajne vriednosti.


Ovime sam pokušao u kratko ocrtati nuždnost spomenknjige
za šumarije, a dobro bi bilo, kaSa bi takovu i središnje
šumske oblasti za sebe uvele.


Svrha ovih redaka bila bi postignuta, kada bi i više šumarske
oblasti i šumarije uvidile nuždnost uvedenja takove
spomen-knjige, a mislim, da nijedan od nas ne bi žalio ono
malo truda, kojega bi posvetio tome, da važnije dogodjaje,
sbivše se u njegovom području, ubilježi u tu knjigu.


Konačno primjetiti mi je, da bi svaki upravitelj šumarije
u prvom početku, kad bi takvu knjigu osnovao, imao u nju.
ubilježiti i poznate mu važnije dogodjaje, koji su se prije dogodili,
nego li je knjigu v^oditi započeo´^


=^´ Takove sporuen-knjige uvedene su kod. njemačkih šumskih oblasti već
odavna, kod nekili i preko 100 godina, kor] sunrarijah kr. j"tadšumarskoga ureda
Yinkovackoy-a vode se kakovih desetak godina. Uredničtvo.