DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-" 250 ~


Budac bi ta knjiga trajne vriednosti bila, imala )>i se
dobro uvezati, te prigodon} primo - predajf inventarne nasliedniku
predati. Pisac ovih redaka naznačio je niže, što bi s(^ po
prilici sve u tu knjigu imalo bilježiti, a svakome šumaru neka
bi prosto stalo i ine ovdje nenazuačene dogodjaje i promjeiie,
koje prama mjestnim odnošajem za nhodno pronadje, u knjigu
tu uvesti.


Samo bi takove bilježke što kraće biti imale i pregledno
po godinama poredane, ubilježiti bi se smjelo faktično samo
ono, što je važiio i trajne vriednosti, jer inače promašila bi se
prava svrha. Glavno je, da se sve pregledno poreda tako, da
bi danas sutra svaki u knjizi u brzo mogao nači ono, što želi. Po
mnienju pisca ovih redaka imalo bi se u glavnom sliedece u
spomen-knjigu bilježiti:


1. Osolme promjene.
Svakoga če šumara sigurno zanimati, ako preuzev na novo
šumariju, odmah bude i znaOj koji su mu bili 2:)redšastnici,
koliko je koji vremena u toj šumariji službovao, kamo je od
tuda dospio, i ako je umro, gdje i kada je pokopan.


3. Promjene, tic^uće se popravka sgrada. ISoTOgradnje,
izvozni putevi, ceste i t. (L
Svaki od nas nastupiv službu u kojoj šumariji, te preuzev
šumarski stan, želio bi znati, kada je taj stan sagradjen, kada
su na njem znatniji popravci izvedeni, kada je posliednji put
pod mjenjan, krov na novo pokriven, ka.da kakova prigradnja
učinjena i t. d.


Ako pako u područje šumarije spada više sgrada, kao što
su n. pr. lugarski stanovi, drvoskladišta, parna pila ili inače
kakove sgrade za tjeranje šumskog obrta, zar nas ne zanima
i glede njih, da znademo kada su sagradjene, popravljene itd.


Imade i izvoznih puteva, cesta, o kojih nije nigdje zabilježeno,
kada su gradjene, kolika im je duljina i kojim troškom
su sagradjene, pa ipak svaki nas želio bi to znati, a i koristno