DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

204 —


Izjednačenje zalihe na cielu obliodnju protegnuti sasvim
je opravdano; samo u riedkini slučajevima možemo to i na
faade vrieme dozvoliti, ako dotični šumoposjednik na sadašnji
vedi prihod podpuno pravo imade; n. pr, ako imamo prestare
sastojine, ih ako za gospodarenje puno vriedne ceste gradi itd.


Kod uporabe gornje formule izračunava se normalni prirast
i zaliha pomocju ski´ižaljke o prihodu i prirastu, dočim se
zbilnji prirast te zbilnja zaliha, na temelju procjenbenih podataka
ustanovljuje.


Glavna zadaća je, da točno ustanovimo onaj razred stojbinske
vrstnode, koji prama uporabljujučim skrižaljkam o prihodu
i prirastu- našim okolnostim najbolje odgovara.


U protivnom slučaju bi sasvim nevaljan godišnji prihod
izračunati mogli^ kako se je to u naših državnih šumah, (bivša
granica) dogodilo 1880. godine.


Kod uredjivanja prebornog gospodarenja^ imade glavnim
načelom služiti stroga potrajnost godišnjeg prihoda^ jer
se prekoračenje istog kašnje jako osvečuje.


Taksator imade kod propisivanja godišnjeg etata vazda
cielu drvnu zalihu po pojediniii razredih debljine razdieliti, te
izračunani godišnji prihod, počamši od najdebljeg razreda vaditi
i to tako dugo^ doklemgod gorenavedjenu množinu kružne
ploštine po ralu, ne dostigne/^


Eazumjeva se samo po sebi: da u prvom redu imade
one sastojine propisivati, u kojima je najdeblji
razred sa najvećom drvnom množinom zastupan.


Samo ovim postupkom čemo se normalnom stanju šuma
pribhžavati.


Kod ovog propisavanja služi dobro dolje navedeni «izkaz
drvne množine na pojedinih okružjih polag razreda debljine»,
iz kojeg se može uvidjeti, kako je sadašnja zaliha na pojedinim
razredima debljine razdieljena, te u koliko je najdeblji razred
zastupan, koji če se kod propisivanja god. etata u prvom redu
u račun uzeti. Ovaj izkaz se sastavlja na temelju procjenbenih
podataka.