DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 203 ~ ^
Kod uporabe istih ne ćemo nikada sjegurni biti, jesu li


iste skrižaljke za naše okolnosti dostatno ili premalo reducirane.


Usljed toga je potrebno, da se ta mi n im a 1 n a kružna


plostina , koja za osjeguranje potrajnosti imade po ralu da


ostane, čim točnije ustanovi.


Na temelju mnogobrojnih pokusa, ustanovili za gorski
kotar, da ce u čistoj jelovoj ili mjesanoj sa bukovinom sastojim,
u kojoj je smjesa jelve preko 0*5, biti potrajnost osjegurana,
ako po ralu najmanj e 18 m^ kružne ploštine ostane.
Onakove sastojine daklem, u kojima sadašnja kružna ploština
18 ili manje m*^ iznaša, nije dozvoljeno u prvoj periodi propisati
na uživanje.


Kod Čiste bu_kove sastojine imade ova minimalna okružna
ploština 10 m^ iznašati.


Prigodom propisivanja godišnjeg prihoda, valja daklem u
prvom redu one sastojine u prvo polurazdobje uvrstiti, u kojima
nakon izvadjenog godišnjeg prihoda, ona gore navedena minimalna
kružna ploština po ralu preostati može.


Sa ovim postupkom izbječi ćemo tome, da izračunati
godišnji prihod i iz onakovih sastojina crpimo, u kojima bi
sa sadašnjim vadjenjem propisanog prihoda, potrajni užitak
prekoračih.


Za izračunavanje godišnjeg prihoda može se najboljim
uspjehom upotriebiti formula kr, ug. ministarstva za poljodjelstvo,
koja glasi:
^ , ., -, sad. Prirast + norm P sad. Zal. — norm. Zal.
Uod. prihod ==:! ~ \ -^^—^r————


2 obhodnjom
posto ćemo s istom formulom želji šumoposjednika najbolje
udovoljiti modi.


Sasvim drugo je kod uporabe Hundeshagenove methode,
pošto nam ta methoda nikakovo razjašnjenje ne pruža, u pogledu
vremena, za koje bi se zaliha izjednačiti imala^ ista
zahtjevu šumoposjednika daklem udovoljiti nemože, a osim toga
nedemo kod uporabe te methode velika zalihu nikada sasvim
izjednačiti modi.