DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 202 —


redove. Kod razdjeljenja uredjajnog razreda, u pojedine sjekorede,
imade temeljem služiti načelo; da se kod prebornog
gospodarenja osobito n a to im ade paziti, damladji
dobni razredi, što krade vrieme ostanu potišteni
od starijeg drveća, to jest da radje više sjekoreda
sastavimo sa manjom površinom, pošto se time sa
gospodarenjem brže i spretnije kretati možemo.


Redovito preborno gospodarenje zahtjeva^ da se mladji
dobni razredi ne puste odveo dugo pod pritiskozn
stariji li razreda. Za to se upravo preporuea čim krača
p r e b 0 r n a perioda, tako, da kod prebornog gospodarenja
kratku ^uhifniu periodu, glavnim načelom smati^ati imademo.
Kadje uživajmo na više mjestali i manje, nego na malo mjestah
i odviše. Time čemo bo moči jedno prirast, a drugo vrstnoču
drvlja znatno unapriediti.


IS^ajveee zlo kod neredovitog prebornog gospodarenja je
bilo to, da je potišteno stanje odveč dugo trajalo, time se je
jedno prirast gubio, a drugo se podredjena vrstnoča drvlja
odgojivala.


Ne imade bo gorjeg gradjivog drvlja, nego je ono, koje
se neredovitim prebornim gospodarstvom uzgaja.
Za naše okolnosti bi najbolje 20. godišnja preborna perioda
odgovarala.
Ustanovljenje god. prirasta, može se dobrim uspjeli om
provesti sa Presslerovim svrdlom, te pomoeju kub. skrižaljke.


Gociisiiji prihod.


Prije izračunavanja godišnjeg prilioda neobliodno je nužduo,
da ustanovimo onu kružnu ploštinu, koja mora za osjeguranje
stroge potrajnosti, nakon prebranja, po ral u preostati .


to iz razloga, jer se kod izračunavanja god. prihoda upotrebljuju
skrižaljke o prihodu i prirastu, za ustanovljenje normalnog
prirasta i normahie zalihe. JN´u veoma je dobro poznato,
da se ove za jednolične visoke šume sastavljene skrižaljke, ne
mogu brevi manu i za prebornu šumu aporaluti.