DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 201 —


pokazao, koji se n a pješcenik u nalaze, ovdje |je daklem
najbolji prirast, a- tome odgovarajnd i najveća srednja stojbinska
visina.


Dru^g. i treći razred se nalazi na vapnencu. U treći
razred spadaju ovdje one sastojine, koje se u nadmorskoj visini
od preko 1200 m. nalaze, te su usljed toga buri jako izložene,
prirast im je najslabiji, a dosljedno tome i najnižju srednju
stojbinsku visinu imadu.


Popriečne visine su na temelju mnogobrojno izmjerenih
visina, grapkičnim putem sastavljene, kod kojeg postupka su
prsni promjeri kao abcisse, a odgovarajuće visine, kao ordinate
fungirale.


Nakon izlučene stojbinske vrstnoce prelazi se na procjenjivanje
porastKnali, te na izlučivanje pojedinih čestica. Pri tom
služi osim smjese i sklopa, glavnim temeljem: razmjer pojedinih
razreda debljine.


Kod izlučivanja pojedinih čestica, imade se mjerodavnim
smatrati razmjer najdebljeg razreda.


Sadašnja drvna zaliha ustanovljuje se putem pokusnih
ploha, koje su pogledom na to, što se popriečnina u prebornoj
šumi pronaći ne može, preko ciele čestice protegnute. Veličina
njihove površine mienja se od 2—6 kat. rali, veće plohe uzimane
su ovdje, gdje je najdeblji razred, ponajviše zastupan.


Izračunavanje drvne množine pojedinih pokusnih ploha
izvedeno je na temelju kubičnih skrižaljkži, o kojima sam u


III.
broju šum. lista razpravljao.
Na ovakov način izlučene Čestice sjedinjene su u pojedina
okružja. Svako okružje imalo bi 20. god. sjeČu obulivaČati, nu
kod ustanovljivanja definitivnih okružnih medja, nije potrebno
na točno razdjelenje 20. god. sječne površine paziti, već veću
važnost položiti u to, da okružja što moguće više naravn o


o m e d j a š e n a
budu.
Razdjeljenje u okružja jeste radi boljeg pregleda i lakšeg
gospodarenja veoma nuždno.
Redi stanovitog reda u vodjenju sjeČa, osobito je važno,
ovakovo razdieljenje okružja, sakupiti u pojedine sjeko