DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 239 —


Gavro Kovačevic 5 for.; Kr. šamski ured u Otočeo za svoje činovničtvo
59 for. 80 uovć,; J. Kozarac 5 for.; V. Všetečka 10 for. (1896., 1897.);
Dušan Weiner 2 for.; Fran Kesterčauek 6 for. (! for. upisnine); H.
Ružićka 10 for. (1895., 1896.); D Giirth 5 for.; M.-Šumauović 5 for.;
Josip Sacher 10 for. 10 novč. (1896., 1897.); L. Černj 5 for.; Juraj
Bezuk 5 for.; Nikola pl. Košcec 5 for.; Aute Balieević 5 for. (1896);
M, Bubanj 5 for.; Vaclav Puksa 5 for. (1896.); M, Gjurekovic 10 for.
(1896., 1897.); V. Racki 15 for.; Josip Kuchinka 5 for. (1896.); F.
Fusic 2 for. (1896.); J. Nikolašević 1 for.; Ratislav Makšić 5 for. (1895.);
Antun Korab 5 for.; Vilim Tolg 5 for. (1896.); Josip Jakopec 5 for.
(1896.); Ferdo Solaric 5 for. (1S94.); Virgil Malin 5 for.; Mlinarid
Elzear 5 for.; Matija Grdinič 5 for.; Vinko Dračar 5 for.; Stjepan pl.
Hankonj 5 for.; H. Fetvadjeff 5 for. (1896.); Lambert Zerdik 5 for.;
V, Stanković 5 for.; A. Dumengjić 5 for. (1896.); A. Rosmanith 5 for.;


G. Kransz 5 for.; Milan Weiner 5 for.; J. Tropper 5 for.; Urbanskj
Stjepan 5 for,; Gustav Ringel 5 for.; G. Vac 5 for. 50 nove.; Julijo
Vraniear 3 for. 50 nvč.; M. Drnić 14 for.; V". Beuak 4 for, 25 nvč,;
P. Tvrdonj 10 for.; W. Vltcbeff 5 for. 02 nvć-; F. Groger 10 for.
(1897., 1898.); Julijo Foklvary 5 for.; Ivan Marianj 2 for. 50 nvč.
(1896.); Vilim Pere 5 for.; F. Biskup 5 for. (1896.); Ravnateljstvo kr.
gosp. šum. učilišta n Križevcima 5 for.; J. Kuzma 10 for. 20 nvč.;
Miroslav Brausil 5 for.; G Heinz 5 for.; Milan Mirković 5 for.
U ime članarine II. razreda uplatili su: Josip Andric
2 for.; Antun Slama 2 for. i 1 for. upisnine ; Šumarija Morovic za lugara
20 for.; J. Grbac 2 for.; Josip Vedl 1 for.; Jure Strosar 1 for.;
Šumarija Bosutska za lugare 10 for.; Tomo Gjurašiuović 2 for. i 1 for.
upisnine; Kot. šumarija u Vinkovcih za lugare 44 for.; Kot. šumarija
u Gjurgjevcu za lugara Bazianca 6 for. (1891.—1893.); Šumarija u
Otoku za lugare 40 for.; Ivan Pajnić 2 for.; Šumarija Klošter-Ivanic
za lugare 17 for.; Kr. nadzorničtvo za pošnmljenje Krasa u Senju 18 for.;
Kot. šumarija Gjurgjevačka im. obcine u Belovaru 18 for.; Kot. šumarija
u Otočcu za lugara 28 for,; Uroš Grnić 1 for.; Josip Bauić 2 for.;
Kr. nadzorničtvo za pošuraljenje Krasa za lugare 18 for.; Kr. đržav.
šumarija gor. Kosiuj za lugare 6 for.; Kr. držav. šumarija u Pitomači
za lugare 10 for.; Kot, šumarija u Krasnom za lugare 29 for.; Kr,
šumarija u Rujevcu za lugare 9 for.; Kot. šumarija u Oriovcu za lugare
26 for.;


U Zagrebu, 23. travnja 1897.


Za predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva:


R. Fischbach. A. Borošić.