DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 238 —
dica trovanju grabežljivaca po šumsko i poljsko gospodarstvo stanovitoga
prediela ili okolice.


Povodom tih podlogah zaključuje upr. odbor sliedeife:


Ad a) Predlog glede dozvole nošenja pušaka po ob<5. lugarima neka
se podnese vis. kr, zem. vladi preporukom na uvaženje, promjenjujud ga
onamo, da se obcinskim lugarima dozvoli, da smiju u službi nositi samo
vojničku pušku sa bodom. Što se pako tiče predloga pod b), koji je
napereu proti naprednom gojenju koristne divljači, a ide za pogođovanjem
umnožanja grabežljivaca, to zaključuje upr. odbor, da hrv. slav. šum.
družtvo, koje je zvano da promiče u zemlji šumarske prilike, a time
posredno podiže i unosivost lovstva, kao nuzgrednog užitka šumah,
ne može takav predlog prihvatiti, a niti ga kod vis, kr. zera. vlade
zagovarati.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 20. travnja 1897. pročitan, podpisan i ovjerovljen.


PotTrđa 0 ui)la(5eiiili prinosih podiipirajućih članorah, te o upla


(5eiioj članarini.


za vrieme od 1. siječnja do 15. travnja 1897.


Podupirajudi prinos namirili su: I. banska im, občina
10 for.; Šumska uprava vlastelinstva u Iloku 10 for.; Gradsko poglavarstvo
u Zagreku 10 for.; Gradiška im. občina lOO for.; Šumska uprava
vlastelinstva grofa Eltza u Vukovaru 25 for,; Lujo pl. Blažič 10 for.;
Gradsko poglavarstvo u Petrinji 10 for ; Brodska im. občina 100 for.;
Gjurgjevačka im. občina 20 for.; Križevačka im. občina 25 for.; Uprava
dobara grofa Jelačiča u Novidvori 10 for.; Petrovaradinska im. občina
30 for.; Poglavarstvo občine dol. Miholjac 10 for.; Gradsko poglavarstvo
u Križevci 10 for.; Gradsko poglavarstvo u Karlovcu 10 for.; Občinsko
poglavarstvo u gornj. Miholjcu 10 for; Šumski ured dobra Kutjevo
10 for.; Občiusko poglavarstvo u Odri 10 for.; Gradsko poglavarstvo u
Osieku 10 for.; Gradsko poglavarstvo u Koprivnici 10 for.; Gradsko
poglavarstvo u Varaždinu 10 for.;


U ime članarine I. razreda uplatili su:


J. Kr. Benzon 5 for.; Urb. občina Rečica 5 for. (za g. 1896.);
Plemićka občina Blatnica 5 for. (1896.); Julijo Boael 5 for. (1886.);
Tvrznik Franjo 5 for, (1896.); Hugo Grund5for.; Daue Staničič 1 for.
(pristupnina); Vjekoslav Stublič 5 for. (1896. i 1897.); Vinko Nagy
5 for. (1896.); N. Njegovan 1 for. 25 nvč. (1896.); Oskar pL Agič
5 for. (1896.); Ivica Grčevič 5 for. (1896.); Petar Vukovič 5 for. (1896.);
W. Miiller 5 for.; Jaromir Viđale 5 for,; Gj. Koča 5 for. (1896.);