DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 237 —


Nadalje se priobćaje, da je glasom dopisa zem. izložbenog odbora
u Zagrebu od. 19. veljače 18&7, br. 2216 prva hrvatska tvornica štapova
u Samobora zamolila za povratak dvijah piramidalnih stalakah, na kojima
su izloženi bili štapovi rečene tvornice na milenijskoj izložbi. A isto su
tako glasom dopisa spomenutog odbora 6. ožujka 1897. br. 2246 veslari
Nikola Sušanj i Komano Grded iz Senja zamolili za povratak svojih
9-pari vesala ili za odštetu svakome od 61 for.


Upravljajući odbor zaključuje, da se svim tim molbama udovolji a
naposeb veslarom senjskim njihova vesla povrate, a ne prekupe.


Točka 4. čita se naredba vis. kr. zem. vlade odjela za unut.
poslove od 3. ožujka 1897. br. 10747 a 1896., kojom ista nije obnašla
uvažiti predstavke družtvenog predsjedničtva od 1. veljače 1896. br. 10.,
podnesenu joj povodom predloga družtv. člaua Mije Radoševiča za izdanje
određbah glede koalifikacije osobah, koje se bave mjeračinom i uredjivanjem
šumah.


Uzimlje se na znanje.


Točk a 5. Priobćuje se upr. odbor, da je na 10. ožujka 1897.
preminuo družtveni član Vinko Dračar, kr. nadšumar u Otočcu, dočim
je najavio svoj pristup u družtvo Pavao Dianovskj, kr. šumar u Nemcima.


Uprav, odbor uzimlje izvještaj na znanje kličuč preminulom družtvenom
članu V. Dračaru, Slava! i primajuč najavivšeg se člana P. Dianovskoga
u družtvo.


Točka 6. Predloži gg. odbornikah: Družtveni odbornik g.
Julijo Vraničar, kr. žup. šumar, nadzor, u Belovaru, predaje dva pismena
predloga i to:


a) predlog, da se upr. odbor obrati na kr. zem. vladu molbom, da
se občinskim lugarima dozvoli u službi nositi u svrhu njihove samoobrane
pušku, i neku se stave izvan kriepsti sve, bilo po ma kome,
izdane protivne naredbe; zatim


^) Predlog da se upr. odbor obrati predstavkom na vis. kr. zem.
vladu molbom da blagoizvoli:


a) izhoditi promienu postojećeg lovskog zakona onamo, da se za
unapredjenje lovstva u «otvorenih lovištih» u glavnom samo propiše
Čuvanje od zvierokradica i strogo bdijenje nad obdržavanjem ustanovljenih
lovostaja;


p) da naredbu vis. vlad. odjela za unut. poslove od 27./1. 1892.
br. 11.693 ex 1890. glede nagrada iz zem. sredstavah za ubijenu grabežljivu
zvjerad izvan krieposti stivi:


S) da se posebnom naredbom odredi, da kod podjelivanja dozvole
trovanja grabežljive zvjeradi, valja najsavjestnije izpitati nuždu takove
dozvole za korist lovstva stanovitoga predjela, te koja će biti poslje


18