DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 200 ~
Do sada su godišnji prihod pružala najdeblja stabla na
taj način, da se je uživanje na pr. u državnih šumah na 55 cm.
prsne debljine vezalo. Izpod ove debljine nije dozvoljeno bilo
gospodariti.


Nn pošto razmjerje pojedinih razreda debljine poznato bilo
nije, i pošto izvaditi se iniajuca drvna gromada po ralu ustanovljena
nije bila, kao niti razmjerje iste naprama sveukupnoj
drvnoj gromadi, uništilo je dosadašnje gospodarenje tako reku(5
sve državne preborne šume.


Izvadjeni godišnji priliod nije u nikakovom savezu stajao
sa eielom drvnoin zahhom, kao što niti godišnja sječa sa godišnjom
površinom.


Može se reci, da je polovica državnih šuma sasvim uniništena,
do kraja prehrana.


ISTeobhodno nuždno bi bilo one šume, koje još nisu do
kraja prehrane, čim prije iztrgnuti iz tog gospodarenja, te ih
racionalno urediti.


Gospodarstvene osnove bile su doduše sastavljene, koje su
na hiljade stojale, nu glavni zaključak istih temelji se na onakovih
kombinacijah, koje su čisto iz zraka crpljene bile.


Uređjeijje redovitog pre)f)oriiog gospodareiija.
Posao oko takovog uredjivanja mora započeti sa izlučivanjem
stojbinskih vrstnoča.
Kod izlučivanja stojbinskih vrstno^i, nije mogla temeljem
služiti normalna drvna zaliha po ralu, pošto, kako to već prije
iztaknusmo, ovakovih normalnih sastojina u j^rebornoj šumi
ni ne imamo.
Prisiljeni smo daklem, izlučivanje stojbinskih vrstnoča na
temelju drugih podataka obaviti. Najshodnijim se pokazalo izluči-,,
vanje na temelju popriečnih stojb. visina, kod kojili već
razlika od 3 mj. novi razred stojbinske vrstnoče zahtjeva.
Na temelju ovakovog izlučivanja su n. pr. u području kr,
šunaarije fažinske na 8500 kat. raH šume III. stojb. vrstno(5e
ustanovljene. Prvi stojbinski razred se je u onim sastojinam