DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 235 ~
perivoja iza sgrade «Sokola>> i pod uvjet, da je hrv.-slav. š-amarsko driiživo obvezane na toj bezplatno
ustupljenoj mu zemljištnoj površini najdulje do konca god. 1898. započeti
gradnjom najmanje dvokatne kuće u gore napomenutu svrhu, a na
koliko toj obvezi udovoljilo ne bi, pristojat ee gradskoj obcini pravo poklonjeno
ovo zemljište na svoje ime natrag uknjižiti dati, koje si pravo
gradska obćina gruntovno osjegnrati može, nadalje uz uvjet, da je hrv.slav.
šumarsko drnžtvo dužno, za slučaj, da na ovom poklonjenom mu
zemljištu sagradjene sgrade njihovoj posvetnoj svrbi otudji, platiti gr.
obćini u ime odštete iznos od 12.000 for., koju obvezu gradska obćina
na ove nekretnine i gruntovno uknjižiti može».


Nadalje je priobčilo rečeno gradsko poglavarstvo svojim dopisom
od 5. ožujka 1897. br. 7804:, da je vis. kr. zem. vlada, odjel za unut.
poslove, svojim odpisom od 25. veljače 1897. br. 11513. obnašla gore
spomenuti zaključak glavne skupštine gradskog zastupstva odobriti, te da
je usljeđ t ga podjedno pozvan gr. odvjetnik Dr. Šime Mazzura, da sastavi
osnovu odnosnoga darovnoga ugovora, koji če se ugovor družtvu u
izvoru na podpis dostaviti, čim gradskom poglavarstvu predložen bude.


b) Zatim se priobčuje upr. odboru, da je nsljed razpisanog natječaja
za pribavu nacrta za gradnju šum. doma i muzeja prispjelo družtvenoj
upravi 14 natječajnih nacrta, koje u tu svrhu izmedju porote izabrani
pododbor gradjevnih vještaka sada izpituje. Taj pododbor podnieti če
glede podieljenja nagrada poroti svoje predloge, koja če o istima imati
najdulje do 21. travnja o. g. odlučiti i opređieljene nagrade razdieliti, o
čemu če se upravlj. odboru izvještaj podnieti,


c) Pošto če se gradnja sgrade imati predhođno udesiti prema tomu
koliko če vis- kr. zem. vlada potrebovati prostorija za šum. akademiju,
to se predlaže upravlj. odboru neka bi izvolio zaključiti, da se družtveno
predsjednietvo obrati na visoku kr. zem. vladu kako glede tih prostorija
tako i glede osiguranja najamnine za te prostorije, a isto tako i na
družtvo za gojenje lova i ribarstva u svrhu osjeguranja najamnine za
prostorije, što ih rečeno družtvo u družtvenoj sgradi imati želi.


d) Pošto je za rukovodjenje i nadziranje gradnje potrebit p osebn
i odbor , to se predlaže upravlj. odboru, da u svojoj današnjoj
sjednici taj odbor izabere i to izmedju članova, boravečih stalno u Zagrebu;
a osim toga da odluči i o tom, hoče li se za rukovodstvo i nadzor
izabrati koji tehnički nadziratelj ?


e) Obzirom na to, što če se morati uslied te gradnje i đružtvena
pravila promieniti, to se predlaže upravlj. odboru neka i u tu svrhu posebni
odbor izabere.


Upravljajuči odbor uzimlje na znanje taj izvještaj, te podjedno zaklCučuje
sliedeče :