DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 233 —


akademije na sveučilištu n Tiibingenu. Najvažnija su mu cijela sliedeca:
«Querschiiitte đer Holzarten* 11 svezaka, «Die techB.ischeii Eigenschafteu
der Holzer^, «Deutsclie Forstbotanik», Lelirbucli đes Forstscliutzes», Die
gewerblichen Eigenschaften der Holzer» i t, d,


— f Na 24. ožujka t. g. preminuo je u Beču profesor na visokoj
školi za zem´ljotežtvo Dr. Jakob Breitenlohiier u 65. god. života.
Pokojnik bio je autoritet na polju klimatologije i kemije, mineralogije i
botanike. On je bio onaj, koji je u Austriji podigao novu granu industrije, naime
košaračtvo (pletenje košara), koje je sada izdašno vrelo dohodku znatnog
diela pučanstva. Kod učenika bio je veoma obljubljen, što če nedvojbeno
i svi njegovi slušatelji iz Hrvatske potvrditi.
— f Dragutin pl. Sram. Na 4. travnja t. g. preminuo je u
Vukovaru ravnatelj tamošnje realke Dragutin pl. Sram u niladjabnoj
dobi, u 34. god. života. Zadnji, travanjski broj «Sum. lista», donio je
njegovu razpravu o kubiciranju deblovine stojećih stabala; u toj razpravici
zamolio je pokojnik, da bi mu urednietvo pribavilo izmjere potrebnih
dimenzija za proračunanje deblovine po toj metodi. Urednik«Šumarskog
listam odazvao se želji pokojnikovoj, te mu priposlao željene izmjere od
circa 60 hrastovih i bukovih stabala. To je bilo povodom, da je pokojnik
na koncu rečene razprave nadodao bilježku, da če se na taj predmet u
još jednoj razpravi svrnuti, pošto nije dobio po razrijenju oblička željene
rezultate. Žalibože prerana smrt osujetila je nastavak te razprave, i otela
nam jednoga od riedkih radnika na šumarsko-matematičkom polju. Za
one čitatelje, koji se zanimaju za spomenutu razpravu, donašamo u cielosti
pokojnikov list, jer nam isti razjašnjuje pravac, koji je pokojnika vodio
kod sastavljanja nove formule.
List taj glasi:
Veieštovani gospodine!


Srdačna Vam hvala na priposlanim podatcima, koje sam već započeo
izračunavati. Več dosada osvjedočio sam se, da se moja methoda u ono m
obliku, kako sam ju izveo u članku, ne može nikako primjeniti
na proučavanje bukovih, a još manje hrastovih stabala, jer se rezultati
u mnogim slučajevima odviše udaljuju od resultata dobivenih razdiobom
u sekcije. Razlog tomu nije u manjkavosti predpostava, več jedino u
nesigurnosti oline c (pada prosjeka), ako se ista onim načinom opredjeljuje,
kako sam to izveo u mom članku. Jer budući se promjer u 3 m. može
slučajno znatno razlikovati od one vriednosti, koju bi prema cielokupnom


obliku debla morao imati, to usljed znatnoga upliva člana — ^ -^rezultati
postaju veoma nesigurni. Da mimoidjem ovu potežkoču, proračunavao
sam dolnji prikraćeni paraboloid iz dolnje podnice i prosjeka u točki u