DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 230 —


pocliiieti nemože. Da pako sama Htranka ili koji poljski procienitelj
štetu opiše i navede, mogu ne uvjek predmievati «temeljite
sumnje proti ispravnosti prociene»; pošto šteta nije izvidjena
po strukovnjaku, odnosno po šumarsko-Čuvarskom osoblju.


Da tili Bumnja ne bude na štetu tužitelja i tuženog, a i
da se sam postupak ne otego(5uje, mora nadležna kr. kotar,
oblast u smislu spomenute naredbe visoke kr. zemalj. vlade
izdati svojemu «šumarskom naredjeniku», a to je kr. kotar,
šumaru nalog, da štetu u šumi izvidi i procieni. Mnijem, da
se iz prednavednog jasno razabrati može, da je jedino kr. kotar.
šumar pozvan i ovlascen, t. j . dužan dapače šumske štete u
privatnih šumab procienjivati, te kr. kotar, oblasti podnieti
podpuno izvješće i strukovno mnienje», a ne prijavnicu po
formularu B—§. 72. š. z. pošto je takovu bila dužna sama
stranka doprinieti. Da je tomu tako, sliedi i iz §. 34. provedbene
naredbe, glasom kojeg kr. kotar, šumar ima nadzirati
sve šume svoga službovnoga j)odručja, te zaprieciti sve po
šume štetne Čine i pro puste dolazili oni odtrecili
osoba. Kr. kotar, šumar ima nastojati^ da se zloj^orabe
(dakle šumske štete i kradje) odstrane; a prema potrebi podnieti
kr. kot, oblasti prijavu (ili u našem slučaju strukovno
izvješče) o opaženih protuzakonitostih ili inih nedostatcih.


Da je proćiena u šumi dopuščena, proizlazi i iz §. 36.
provedbene naredbe, glasom kojega može kr. kotar, oblast kr.
kot. šurj3aru u svako doba ureda naložiti, da pred uzme izvanredna
putovanja u posebne svrhe.


,,^ Što se samog troška j)i´ocieoe tiče, to se u smislu §. 4.
provedbene naredbe, osobita povjerenstveua putovanja u interesa
ili na zahtjev stranakah. obavljaju na trošak stranke, ali
samo na temelju pismenog naloga predpostavljene oblasti.


Baš zašto, što se ovdje u glavnom radi o trošku prociene,
jeste ovo pitanje do danas neriešeno t. j . neima stalno opredjeljenog
pravca, kada šumar smije vani uredovati, a kada ne.


Kako rekoh, opredjeljene granice potrebe vanjskom uredovanju
ne ima, vee je sve prepuščeno samom slučaju i uvidjavnosti
organa kr. kotar, oblasti.