DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 229 —


svaki šumar kao strakovnjak po sTOJem Bajboljem uvjerenju
radi,


Nu ja mnijem, da se ipak u zakonu oslon naći može.
§. 76. šum. zak. glasi: «Ako se obnadju temeljite sumnje
proti izpravnosti procieue učinjene glede koje štete, ima vlast
politička izasla ti svojeg naredjenika na samo
mjesto^ koji če štetu izviditi i procieniti». Ako se
obnadju temeljite sumnje, ima se tumačiti po mom mnienju
tako, ili da prijavnica nije dobro sastavljena u svrhu obračuna
ili da tužena stranka prigovara «ispravnosti prociene«j
pa se stoga odredjuje prociena na licu mjesta. U našem slučaju
privatna stranka ne može doprienjeti propisno sastavljene
prijavnice, a ako i sama štetu predoči ili dade štetu po po-
Ijarih i pandurili pisati, to je svakako ovdje «temeljite sumnje»,
da se šteta neda strukovno ustanoviti, i to s jedne strane radi
pristranosti i neznanja samog vlastnika šume, a s druge strane
što poljski procienitelji, šumske štete procienjivati ne smiju.
Stoga nepreostaje ino šumaru, več da štetu izvidi i procieni.


JSTa temelju §, 69. šum. zak. može se ovo uredovanje
zametnuti. Dotični §. glasi: «Postupak proti ovim (šumskim)
prekršajem ne ima se povesti i svršiti samo na zahtjevanje
oštečenika (privatna stranka) i t. d. nego i onda^ kada vlast
politička, kojim mu drago načinom sazna, da je šumski
kvar uČinjen». Isto tako može se uredovanje na temelju
§, 70. š. z. zametnuti, jer isti paragraf glasi: «Pomenutim
osobam prosto je ove prijave od zgode do zgode ustmeno
političkoj vlasti podnieti.


Analogno gornjem, postupak je kod političke oblasti vec
poveden, čim je stranka ustmeno svoju tužbu (ili molbu) u
zapisnik dala, kod nadležne joj kr. kot. oblasti, t. j . politička
oblast saznala je ovom prijavom, da je šumski kvar učinjen.
Da ali vlasti uzmognu pouzdano saznat, kolika je šteta (§. 73.
š. z.), moraju izaslati «svoga naredjenika» (kr. kot. šumara)
na samo mjesto, koji če štetu izviditi i procieniti, (§. 76.
š. z.) s razloga toga, jer stranka propisno sastavljenu prijavnicu