DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 225 —


slušatelji, jer imadu zgode, slušati i takove predmete, koje na
akademijah ne mogu; jednom rječju, vrata najviše naobrazbe
njim su otvorena, pa tako mogu štedi i veći duševni horizont,
nego na akademijali, pače oni to sticu vec i samim druženjem
sa kolegima ostalih fakulteta universe. Obzirom na financi
jalni moment može se reci, da nijedna vrst
šumarske nastave nije toli jeftina kao ona utjelovljena
universi, a i to je za manje zemlje od
osobite važno sti.


Ovi razni nazori giedom na najshodniju organizaciju više
šumarske nastave bili su uzrokom, da se je stanje iste u pojedinih,
zemljah državah znatno mienjalo, u obće pravili su se
u tom pogledu razni eksperimenti. Stoga i nalazimo zadnjih 50
godina višu šumarsku nastavu u jednoj te istoj zemlji, čas na
universi, čas na saihostalnoj šumarskoj akademiji.


Nastojanje najnovijeg doba ide za tim, da se viša šumarska
nastava prenese na universu, a tomu je još najviše doprinielo
stanovište, koje zauzeše sami šumarski krugovi u tom pogledu.
Gotovo je obči zahtjev šumarskih tehnika, da se sielo više šumarske
nastave prenese na universu, a to nam najbolje zasvjedočava
zaključak šumarske skupštine, kojoj su prisustvovali šumari
čitav e Njemačke, a koja je obdržavana od 1.—5. rujna
1875. u Freiburgu a Breisgau-u. Ova skupština razpravljala je
u glavnom, kako da se uredi viša šumarska nastava, a prisustvovalo
joj je u svem 369 članova, od toga njih 125 iz Badenske,
57 iz Pruske, 55 iz Bavarske, 41 iz Wiirttemberga,
35 iz Elsasa i Lotringije, 14 iz Hessenske, 19 iz malih sjevero-
i srednjo-njemačkih državica, osim toga 18 Svajcara,
3 Austrijanca i 2 Rusa. Članovi ove skupštine bili su iz izim
praktičnih šumara još i profesori šumarstva sa akademijah,
universah i politehnikah, pa se je pitanje oko više šumarske
nastave potanko razpravilo i nakon debate od punih 6 sati
zaključeno ogromnom večinom (95´yo prisutnih), da se viša šumarska
nastava prenese na universu.


Posljedica toga bila je, da se je več g. 1881. preniela
viša šumarska nastava kr. Avurttemberžke gospodarsko-šumarske