DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

224 —


kameralista, spomenuo sam mjesta njihovog djelovanja i obrazložio,
kako je na sveučilištu liesBonskom u Giessenu god. 1825.
temeljito proširena šumarska nastava i povjerena vrstnim šumskim
tehnikom i kako od tog vremena datira nagli razvitak same
šumarske znanosti i nastave. Za ovim primjerom j)OŠlo se je u
Pruskoj i Bavarskoj. Šumarska viša nastava u Pruskoj preSlei
je dvadesetih godina na sveučilište berlinsko, a u Bavarskoj
tridesetih godina na sveučilište rnonakovsko.


Pošto je viša šumarska nastava pošla, kako je ovom razpravicom
obrazloženo, u glavnim dvim pravcima, to sn se stali i
nazori dieliti, koji je pravac bolji, da li je bolja izolirana akademija,
ili universa. IN´eki su više zagovarali samostalne akademije,
a drugi opet universu. Za akademije bili su više zauzeti oni,
koji su kazali, da već sam sistem šumarske nauke ima biti
takav, da se uzgoje šumari što praktičniji, koji su se vec za
boravka na akademiji mogli točno upoznati sa zahtjevi šumarske
prakse, a samoga kandidata šumarstva priučiti na njegov buduči
položaj, okolinu i službene mu dužnosti. Toga radi zagovarali
su oni osnutak ovakovih samostalnih akademija i to ne u
kakovu večem gradu, vec u manjih mjestih, ležecih u sredini
šumovitih krajeva. Medju znamenitijimi muževi šumarske struke
vrlo su se zauzimali za samostalne šumarske akademije: Pfeil ,
Theodor Hartig, Berg, Ratzeburg, Dankelmann,
chef pruskoga šumarstva Hage n i drugi. Osim toga nisu bili
protivnici samostalnih šumarskih akademija ni čuveni prirodoslovac
A 1 e k s a n d e r H u m b o 1 d t, ni učeni W i 1 h e 1 m H u mboldt
, koji, upitani od mjei^odavnih faktora za mnienje, nisu
se protivili ustrojenju pruske šumarske akademije u jS^eustadtEberswalde-
u i prenosu šumarske nastave sa universe na samostahau
šumarsku akademiju. Kao što nije manjkalo gorljivih
2:)ristaŠa akademije, tako nije manjkalo ni gorljivih pristaša
universe. Pristaše universitetske šumarske nastave govorili bi,
da se najviša šumarska nastava može lih na ujiiversi podpunoma
polučiti, a nigđa na samostalnih akademijah i to stoga
razloga, što je na universi više sila i boljih sila, a nnz to mo2:u