DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-™ 218 —


To su 8ve pitanja, koja dobivaju odgovor nakon temeljitog
i svestranog proučavanja kao i nakon izmjene misli.


Pa stoga opetovano dolazim do zaključka, da eemo .samo
tada doći do pozitivna rezultata, ako budemo na sve promjene
pazili, točno ih zabilježili^ te prema tomu svoja izvješća sastavljali,
te ili objelodanjivali, a time pojedincu pružili priliku
dalnje poduke i kidtike,


Nači (5e moguče koji šumar u ovoj mojoj j*azpravici po
koju, na koju bi mogao reci: «a šta se mučiš o razglabanju
toga predmeta, ta gotov rezultat možeš naći u ovog ili onog
njemačkog autora>>.


ISfu na ovu j)ri^j<^tbu dajem odmah odgovor: njemački šumari pisali, vriedi više — manje samo za njih i
njihove odnošaje, dočim smo mi dužni, da sebi sami znanje sa
sv´Og šumišta sabiremo. JS´adalje je poznato, da su osobito njemački
učenjaci veoma kombinativni ljudi t. j . oni kombiniraju
šta bi moglo iz ovog ili onog biti, a svoje misli oslanjaju na
j^ojedinim pravilima, sad prirodnim sad kemičkim; nu tim načinom
ne dolazi se tako brzo do pozitivna rezultata, več taj se postizava
jedino praksom. Ali to je njima pojedinim j)redugo
čekati a rado bi, da što prvo lovor vienac uberu, pa stoga
rade na theoretičnom tlu, koje, ako i je za sebe neoborivo, ipak
se aplikacijom na praksu puno puta iznevjeri^.


Stankovečki.


Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske
nastave i njezino sadanje stanje.


Priobcio J. Partas.


Zadnje zasjedanje hrvatskoga sabora donielo je našemu šumarstvu
važan zaključak, da se naime naša šumarska nastava^


^ Z-nafcan dio n gornjoj razpravici navedenih pokusa i iztražlvanja spada u
djelokrug šum.ski.b poku^Jib´šta. Vidi razpravicu prof. E. Vadaša ,,o ustrojstvu šum.
pokusiiih postaja-´ n ovom broju. Ured.