DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

214 —


Naprotiv, do sada smo do^ta divnih omorika vidjeli na
ravnicah, a i hrastova po brdinama,
Predmjevam, da je čitalac moje misli dovoljno shvatio, te
prelazim na sam šumski vrt.


Sto je šumski vrt, to znademo dobro.


Veličina šumskog vrta, o kom mislim govoriti, imala bi
biti što veča, nu nikako iz^^od pet jutara.


Ovakav šumski vrt imao bi si šumar upriličiti u neposrednoj
blizini svog stana, tako da bi ga mogao dnevno više
puta pregledati, te slučajne neurednosti odmah odstraniti, kao
i razne prirodne promjene zabilježiti.


Šumski vrt uz čvrstu ogradu imao bi biti i pravilno rigolovan,
jer se osobito imade 2)aziti na to, da ne bude vlažan.
Akoprem znademo da bez vlage ne ima klieavosti, tako isto i
to valja, da prekomjerna vlaga prouzi´okuje gnjiloču.


Za šumski vrt mora biti absolutno šumska zemlja, pa
s toga, ako se mora isti urediti izvan šume, to se tada mora
sa šumskom zemljom nasuti.


Ciela površina imade se u pojedina polja razdieliti t. j . u
toliko polja, kohko vrsti šumskog sjemena imademo.
Od velike je koristi, da imademo u blizini šumskog vrta
i vodu, kojom (5emo u potrebi pojedine vrsti zaiievati.


Ciela površina vrta imade se dobro prekopati, lišiti raznovrstnog
korenja, a i možebitnog kamenja; biti ee veoma dobro,
ako se za prvu godinu na njoj koja vrst okopavina zasadi ili
zasije, jer time čeuio za buduću godinu donekle preprečiti
porast trave i korova.


Predmnjevajuč, da mi je šamski vrt po osnovi uredjen, to
prelazim na samu sjetvu.


Po mom dosadaujem izkustru, mislim, da je sjetva jesenska
sasma jednaka onoj proljetnoj, jer nisam još nikakove
razlike opazio obzirom na khjanje sjemena.


Posiješ li sjeme jeseni, pa bude li jesen topla a i dovoljno
vlažna, to če isto početi Idieati, nadodje li na to nagla smrzavica
Idica se smrzne i od sjemena odpane. A tako je isto sa