DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 2J2 —


na nas onu izreku´ adresirati da: «gdje je šumsko gospodarstvo,
usljeđ podredjeaog ;^nacaja u razvitku zaostalo, gdje
dakle na nizkom stepenu stoji, tamo je i smisao za važnost
šumarskili pokušališta yrlo malena >.


Priobcio: Pavao Dianovszkj,
kr. šumar u Nemeiii.


Šumski vrt.


Botaničaru nadomješcava botanički vrt onu prazninu, koja
mu u njegovoj studiji ili manjka ili je ne podpuna, dakle živu
pouku.


Mislim da ne bili promašio cilja, kad bih rekao, da bi i
šumaru imao biti šumski vrt, uz onu zadaću, koju jur ima, i
živa pouka šumskih porastlina.


Meni 6e oprostiti moji sudruzi šumari, ako uztvrdim, da
će biti malo šumara, koji temeljito poznaju šumsku botaniku,


t. j . poznavanje porastlina, specijalno u šumah trojedne kraljevine,
jer temeljito poznavanje može se samo vlastitim izkustvom
štedi. Da ne budem krivo shvaćen, moram iztaknuti, da ona
šumska botanika, koju smo mi hrv. šumari učiK, nije lih hrvatska
šum. botanika. Botanika je doduše ob6a znanost; nu kao
što imamo lokalni h skrižaljka prirasta, koji su baš za pojedine
krajeve i najvažnije, tako imademo i lokalnu botaniku,
uvjetovanu klimom i stojbinom. Buduc da se ova dva uvjeta
ne nalaze u svima krajevima u jednakoj mjeri za pojedine vrsti
drvlja, to ce dakako i uspjeh rasta i uzgoja tih vrsti drvlja
ovisiti 0 većoj ili manjoj pogodnosti, koju joj dotična stojbina
i klima pružaju. To je uzrok, da pojedine vrsti drvlja unatoč
povoljnoj khmi, i unatoč povoljnoj stojbini, ipak ovdje bolje,
ondje lošije uspievaju. To je ono, što nas sili, da proučimo lokalna
botaniku.
Čitanjem zadobije se samo predstava, a tvorom znanje.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 213 —


Vjerujem, da su pojedine vrsti sšumskili porastiina i temeljito
poznate pojedinim šumarom, nu ali to nije ciela šumska
botanika.


Kada bi svaki šrimar svoje izknstvo, što ga u šumskoj botanici
ima, na svietlo izneo, to bi sigurno našemu hrvatskomu
šumarstvu puno koristilo i isto u razvoju unapredilo.


Naša domovina puna je raznolienih porastiina, s toga bi
i imali pune ruke posla, dokle bi se to t, j . botaničko pitanje
kod nas što točnije proučilo i riešilo.


Kad bi bilo jednom šumaru moguće, da promatra razvoj
svili šumskih porastiina koje imademo u našoj domovini, to on
ipak ne bi mogao uztvrditi, da se je podpiino sa šumskom botanikom
upoznao, jer su šumske porastline dugovječne, te preživljuju
promatradca, dočim je poznato, da kod nas pojedine
vrsti porasthna na raznom tlu i položaju različito uspjevaju.


S toga mislim, kad bi se htjelo, što bi i moralo, da hrvatskoj
šumarskoj botanici u susret podjemo, to bi se morao
svaki šumar latiti posla, te temeljito proučavati razvoj u njegovom
kotaru nalazecih se porasthna; pojedina pako obnašašca
točno zabilježiti, te povremeno u «Šumarskom listu» objelodaniti.


Kad bi se ovakova proučavanja godimice uzdržavala, to
bi vec u prvih deset godina naišli na hep rezultat, jer ne samo
da bi znali, kako gdje pojenam to bio i naputak, kako bi na sličnom tlu i položaju ista
porasthna uspievati mogla i morala, a to je ono, što mi još
danas ne znamo, vec nas svaki pojedini čini i sa sadnjami i
sjetvami pokuse, dočim kod tih pokusa ne samo da skupocjeno
vrieme trošimo, nego i padamo u neizvjestnost.


Da svaki šumar uzmogne što lakše razvoj i uspjeh pojedinih
porasthna pratiti, to bi mu po mom mnienju trebao »šumski
vrt;>, u kom bi morao uzgajati sve vrsti šumskih porasthna,
koje imademo u našoj domovini, jer samo tada bi se moglo
znati, a i definitivno kazati, da omorika nije za ravnice, a da
hrast nije za brdine.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

214 —


Naprotiv, do sada smo do^ta divnih omorika vidjeli na
ravnicah, a i hrastova po brdinama,
Predmjevam, da je čitalac moje misli dovoljno shvatio, te
prelazim na sam šumski vrt.


Sto je šumski vrt, to znademo dobro.


Veličina šumskog vrta, o kom mislim govoriti, imala bi
biti što veča, nu nikako iz^^od pet jutara.


Ovakav šumski vrt imao bi si šumar upriličiti u neposrednoj
blizini svog stana, tako da bi ga mogao dnevno više
puta pregledati, te slučajne neurednosti odmah odstraniti, kao
i razne prirodne promjene zabilježiti.


Šumski vrt uz čvrstu ogradu imao bi biti i pravilno rigolovan,
jer se osobito imade 2)aziti na to, da ne bude vlažan.
Akoprem znademo da bez vlage ne ima klieavosti, tako isto i
to valja, da prekomjerna vlaga prouzi´okuje gnjiloču.


Za šumski vrt mora biti absolutno šumska zemlja, pa
s toga, ako se mora isti urediti izvan šume, to se tada mora
sa šumskom zemljom nasuti.


Ciela površina imade se u pojedina polja razdieliti t. j . u
toliko polja, kohko vrsti šumskog sjemena imademo.
Od velike je koristi, da imademo u blizini šumskog vrta
i vodu, kojom (5emo u potrebi pojedine vrsti zaiievati.


Ciela površina vrta imade se dobro prekopati, lišiti raznovrstnog
korenja, a i možebitnog kamenja; biti ee veoma dobro,
ako se za prvu godinu na njoj koja vrst okopavina zasadi ili
zasije, jer time čeuio za buduću godinu donekle preprečiti
porast trave i korova.


Predmnjevajuč, da mi je šamski vrt po osnovi uredjen, to
prelazim na samu sjetvu.


Po mom dosadaujem izkustru, mislim, da je sjetva jesenska
sasma jednaka onoj proljetnoj, jer nisam još nikakove
razlike opazio obzirom na khjanje sjemena.


Posiješ li sjeme jeseni, pa bude li jesen topla a i dovoljno
vlažna, to če isto početi Idieati, nadodje li na to nagla smrzavica
Idica se smrzne i od sjemena odpane. A tako je isto sa
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 215 -"onim
sjemenom, koga u proljeće posiješ, t. j„ M.,;-.^´; -´a Bmrzavica
u dobi klijanja uhvati.


Nn kao što riedko koje sjem,e još tečajem jeseni u klijanje
dodje, tako isto i riedko kada sjeme u proljeće pozebe.
Posiješ li sjeme jeseni, bude napadnuto po mišu, a ako ga


neposiješ, tad ga moraš sušiti i čuvati do proljeća.
Dakle, rek bi, da ne znaš što bi si odabrao.
Ja bi preporučio da se jedno i drugo preduzima, jer bi


tada došli do jasnijega rezultata.
Način pako sijanja bio bi sliedeci:
Obča ustanova neka bude, da se sjeme ma kakovo bilo
plitko a gusto, ali u jednako razmaknutih redovih zasije.
Oim je sjeme pliće u zemlji, tim do njega lakše i svjetlo
i vlaga a i toplina dopire, prije če preći u klicavost.
Gusto pako valja da s toga šiješ, da preprečiš, travu i
ini korov, da na onom mjestu poraste.
Nemoj nikada sijati u blato t. j . ako ti je tlo odviše
mokro, jer se sjeme zaodjene onim blatom te ne može kliti.


Razmak, red od reda ne smije manji biti od 20 centm. a
može se prema potrebi i do 30 proširiti, to ovisi o krupnoći
sjemena.


Okopavanje i plevljenje se preporuča.
Tvrdo sam se osvjedočio, da ne samo da prvogodišnjaci
četinjače trpe mnogo od vrućine nego i sve naše listače, stoga
velim, da im je odmah zasjena neobliođno potrebna, a to stoga,
jer im se zasjenom mnogo brže i jače korenje razvija, a to je
kod presadnice glavno, jer presadnica slaba korena ne vredi
ništa, ili jako malo.
Opazio sam, da su presadnice, koje su prve godine pokrivane,
već dojduće godine sposobne bile za presađuju, dočim
one, koje nisu pokrivane, te su preslabe ostale, a to stoga, jer
im je sunčana žega otela vlagu, pak su im se brandusi posušili,
te tako im je glavni koren veoma malo hrane dobavljati mogao,
rek bi samo toliko da su u životu ostati mogle.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 216 -
Ponovno dakle velim, da je zasjena potrebna i to za dobu
po klijanju pak do prvih jesenskih kiša, jer čim jesen nadodje
nije se bojati više sunčane žege, a biljki ipak treba prije no
uspava, da ne očuti naglu promjenu.


Ostavimo li presadnice, da nam budu dvogodišnjaci, tad
ih druge godine ne treba pokrivati (izuzam bukve).


Sad prelazim na drugi dio ove razpravice, naime kako da
imade šumski vrt služiti u znanstvene svrhe. Kako sam rekao,
šumski vrt mora nas obskrbljivati sa jedno-i dvogodišnjaci,
pa stoga imademo i odmah prve godine prema tome i gredice
udesiti.


U drugoj pako godini vade se presadnice iz jedne pole, a
na ono mjesto se odmah sije novo sjeme.


JSTu na svaki način imade si šumar na svakom polju prirediti
na pojedinoj gredici ved za prvogodišnjake presadnjak
tako, da če imati u šumskom vrtu raznovrstnu šumu u malom
mjerilu, koja 6e mu služiti za njegovu botaničku studiju.


Ovaj presadnjak imao bi godimice zauzeti oveliku gredicu
za svaku vrst drveča napose, presadnice pako morale bi se
osobitim marom njegovati, i to recimo u razdobju od 20 godina.


U tom razdobju imao bi šumar pi^like svašta vidjeti a i
svašta se naučiti, a po tome mogao bi i svašta napisati.


Eazumjeva se samo po sebi, da taj vrt nije upriličen lih
za ovaj presadnjak, več u obče za razne šumarove ogojne
operacije, koje imade on da provede u svom kotaru.


Sada, kad imađeš uz šumski vrt j)r^sadojak, tada ti je
teorija i praksa na jednom mjesta, a to je najbolji put, koji
če dovesti šumara do pozitivna rezultata, bilo u ovom, ili u
onom pravcu.


U tu svrhu potrebno je, da si upriličiš bilježnicu za svaku
vrst porastline napose, u koju eeš ubilježivati koli sjetvu, toli
i presadnjn, kao i razne godišnje promjene.


Predpostavit čemo si, da imademo jednogodišnje presadnice
stanovite vrsti drreča.


Ponajprije presadim si takove na prvu gredicu prve pole,
naime na onu polu, koja če mi biti za motrenje i proučavanje.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 217 —


Presadnjii obavim točno po svih do sada prizimtih načinili
i to u redove, a u razmaku od 30 do 60 centimetra.
Veći razmak ne smije se podniposto uzeti, jer moramo
nastojati, da što prije zadobijemo podpiin sklop.
Proti gušdoj presadnji ne bi imao ništa, jer mi je znano,
da guštica daje porastlini pravilan uzrast.
Cim sam ovu presađuju obavio, tada upriličim presađuju
preostalih presadnica na jur odredjena šomišta (sječine, čistine).


Pošto sam ovu presađuju točno u bilježnici opisao, to od
tada počimljem paziti na porast i prirast presadnica u presadnjaku
prema onom na šumištu, tako da svaku i najmanju
promjenu odmah točno u bilježnicu ubilježim.


Kako sam u načelu, da nam ovaj šumski vrt imade biti
uz produkciju presadnica i vrt naše poduke, to si stoga moramo
uz navedeno još po koju drugu zadaću staviti n. pr. da ove
presadnice na razno tlo i položaj u svom kotaru presadimo,
kao i da se uputimo u mješanje sa raznimi vrsti drveća.


Ovim postupkom doči ćemo do raznih rezultata, koji su
sada još nepoznati, a kojih ipak danomice opažamo-


Na primjer.


U gorskih predjelih, koji su nekad bili malne čista sastojina
omorike, dakle sa veoma malo bukve, danas vidiš čistu
bukvu, dapače vidiš prelaz, kako ti se bukva sve to više
uspinje a omorike ne staje. U ravnicah nadi ceš mjesto hrastovine,
jasen i grab; tamo opet nači deš po dva metra debelih
kestenovih panjeva, a u cijeloj šumi nema ni traga kestenu,
već je mjesto njega bukva i grab porasao..


Dapače imadeš čistih bukovih sastojina, ali u njima se
ipak po gdjekoji stari, a sasma truli hrast nalazi. Tu ne možemo
reci, da je on umetnut, jer je on počeo prije nekoliko stoljeća
vegetirati, a ipak u cijeloj sastojini nema nigdje traga njegovom
podmladku.


Pa stoga u svem tome nastaje pitanje, kako se to sve
zbiva ?
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-™ 218 —


To su 8ve pitanja, koja dobivaju odgovor nakon temeljitog
i svestranog proučavanja kao i nakon izmjene misli.


Pa stoga opetovano dolazim do zaključka, da eemo .samo
tada doći do pozitivna rezultata, ako budemo na sve promjene
pazili, točno ih zabilježili^ te prema tomu svoja izvješća sastavljali,
te ili objelodanjivali, a time pojedincu pružili priliku
dalnje poduke i kidtike,


Nači (5e moguče koji šumar u ovoj mojoj j*azpravici po
koju, na koju bi mogao reci: «a šta se mučiš o razglabanju
toga predmeta, ta gotov rezultat možeš naći u ovog ili onog
njemačkog autora>>.


ISfu na ovu j)ri^j<^tbu dajem odmah odgovor: njemački šumari pisali, vriedi više — manje samo za njih i
njihove odnošaje, dočim smo mi dužni, da sebi sami znanje sa
sv´Og šumišta sabiremo. JS´adalje je poznato, da su osobito njemački
učenjaci veoma kombinativni ljudi t. j . oni kombiniraju
šta bi moglo iz ovog ili onog biti, a svoje misli oslanjaju na
j^ojedinim pravilima, sad prirodnim sad kemičkim; nu tim načinom
ne dolazi se tako brzo do pozitivna rezultata, več taj se postizava
jedino praksom. Ali to je njima pojedinim j)redugo
čekati a rado bi, da što prvo lovor vienac uberu, pa stoga
rade na theoretičnom tlu, koje, ako i je za sebe neoborivo, ipak
se aplikacijom na praksu puno puta iznevjeri^.


Stankovečki.


Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske
nastave i njezino sadanje stanje.


Priobcio J. Partas.


Zadnje zasjedanje hrvatskoga sabora donielo je našemu šumarstvu
važan zaključak, da se naime naša šumarska nastava^


^ Z-nafcan dio n gornjoj razpravici navedenih pokusa i iztražlvanja spada u
djelokrug šum.ski.b poku^Jib´šta. Vidi razpravicu prof. E. Vadaša ,,o ustrojstvu šum.
pokusiiih postaja-´ n ovom broju. Ured.