DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 2J2 —


na nas onu izreku´ adresirati da: «gdje je šumsko gospodarstvo,
usljeđ podredjeaog ;^nacaja u razvitku zaostalo, gdje
dakle na nizkom stepenu stoji, tamo je i smisao za važnost
šumarskili pokušališta yrlo malena >.


Priobcio: Pavao Dianovszkj,
kr. šumar u Nemeiii.


Šumski vrt.


Botaničaru nadomješcava botanički vrt onu prazninu, koja
mu u njegovoj studiji ili manjka ili je ne podpuna, dakle živu
pouku.


Mislim da ne bili promašio cilja, kad bih rekao, da bi i
šumaru imao biti šumski vrt, uz onu zadaću, koju jur ima, i
živa pouka šumskih porastlina.


Meni 6e oprostiti moji sudruzi šumari, ako uztvrdim, da
će biti malo šumara, koji temeljito poznaju šumsku botaniku,


t. j . poznavanje porastlina, specijalno u šumah trojedne kraljevine,
jer temeljito poznavanje može se samo vlastitim izkustvom
štedi. Da ne budem krivo shvaćen, moram iztaknuti, da ona
šumska botanika, koju smo mi hrv. šumari učiK, nije lih hrvatska
šum. botanika. Botanika je doduše ob6a znanost; nu kao
što imamo lokalni h skrižaljka prirasta, koji su baš za pojedine
krajeve i najvažnije, tako imademo i lokalnu botaniku,
uvjetovanu klimom i stojbinom. Buduc da se ova dva uvjeta
ne nalaze u svima krajevima u jednakoj mjeri za pojedine vrsti
drvlja, to ce dakako i uspjeh rasta i uzgoja tih vrsti drvlja
ovisiti 0 većoj ili manjoj pogodnosti, koju joj dotična stojbina
i klima pružaju. To je uzrok, da pojedine vrsti drvlja unatoč
povoljnoj khmi, i unatoč povoljnoj stojbini, ipak ovdje bolje,
ondje lošije uspievaju. To je ono, što nas sili, da proučimo lokalna
botaniku.
Čitanjem zadobije se samo predstava, a tvorom znanje.