DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 211 --
Sto se tiče osoblja, kojemu bi ne te radnje povjeriti imale,
to upozorujem na profesorski sbor šumarske akademije, na
učiteljske sile na lugarskima strukovnima školama, zatim državno
šumarsko osoblje, dapače sam uvjeren, da bi vrli šumarski
činovnici privatnili šumskih posjednika drage volje na taj posao
pristali. Upravo radi toga bi uredjenje i uzdržavanje šumarske
pokusne postaje razmjerno neznatnu novčanu svotu iziskivalo,
koja bi se mislim iz zemaljske šumarske zaklade lahko pokriti
dala.


Moj konačni predlog jeste taj, da se u svrhu sistematičnog
razvitka naših šumarskih pokušališta na štavniČkoj šumarskoj
akademiji jedna centralna, a na lugarskima strukovnima školama
četiri vanjske postaje ustroje. Ova, vec i djelomično izradjena
osnova, samo bi neznatno povećavanje osoblja zahtjevala; dočim
bi dosadanje akademijske sbirke, laboratiji i t. d. tomu pokusnomu
zavodu na razpolaganje stajale.


Njemačka troši več od više godina na šumarska pokušaHšta
velike svote, dočim je na svima višima šumarskima zavodima
pokusne postaje ustrojila. Tako imade pokusna postaja Eberwaldske
akademije godišnje vjeresije od 25.000 maraka, u malom
Hessenu na šumarskom, fakultetu giessenskog sveučilišta troši
se za pokusne radnje godimice 7—10.000 maraka, u Ziirichu
na šumarskom odjelu politehnike ustrojenoj centralnoj šumarskoj
pokusnoj postaji bilo je za prvo uredjenje 35.000 franaka
doznačeno. I Saska za ovu svrhu hiljade žrtvuje. Tako je i u
Francezkoj.


Ako dakle i one države, u kojima su odnošaji unovčenja
drva povoljniji, a i dohodak šuma veči od našeg, šumarska
pokušaHšta potrebuju, tada tim večma moramo i mi načine i
sredstva tražiti, kako da dohodak naših šuma povisiti uzmognemo.
Samostalnih radnja i iskustva potrebujemo tim više, buduč
znamo, da rezultate, do kojih je inozemstvo došlo, ne možemo
uviek na naše specijalne odnošaje uporabiti.


Ako još dugo sa ustrojenjem šum. pokušalište zavlačiH
budemo, tada če medjunarodni savez šumarskog pokušališta