DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

310


U sam a li imali bi ne izvesti poku.si kod različitih
stojbinskih odiiošaja, i to obzir e m na p r i r a s t n i m omenat
pojedinih sastojina, koje su postale iz raznovrstnog
p 0 m1 a d ] i Va n j a ; zatim obzirom na nasadjivanja plemenitih
i udomadenja inozemskih vrsti drveća.


U ovu hrpu spadali bi vrlo važni pokusi oko proredji vanja,
koji bi se protegnuti imali na proučavanje i razjašnjenje
onog upliva, koji uphv se slabo, umjereno i jako, u kradem ili
duljem razdobju opetujuce se proredjivanje na visinu i oblik sastojina,
kao i tehničku uporabu drveća ima.


N"e samo na pokusnih površinah za proredjivanje, nego i
na drugih prorediti se imajucih sastojinah imali bi se precizni
pokusi sprovesti u pogledu ustanovljenja onog upliva, koji
svjetlo stanje na prixast ima, jerbo po mojem mnienju naročito
ovo pitanje sačinjava petište šumarskih pokušališta. Eiešenje
ovog pitanja biti će nam kažiputem, u kakovom ćemo sklopu
šumu kod raznovrstnih stojbinskih odnošaja odgajati, da kao
kod predužitkovanja, tako i kod glavnih užitaka, po mogučnosti
naJAaiedniji di´vni materijal dobijemo. Samo po sebi se razumjeva,
da se ovi pokusi jednako na gospodarenje u visokih i
srednjih planina, humja i nizina protezati moraju.


Izvanredno veliku važnost imaju one radnje pokusnih
postaja, koje se odnose na sastavljanje obli čn ih brojeva
i s k r i ž a 1 j k a drvnih g r o m a d a.


Cisto znanstveni pokusi u II. hrpi, imah bi se na kemijsko
i fizično iztraživanje šumskog tla, na iztraživanje tehničke sposobnosti
glavnih vrsti drveća, na pokuse impregniranja na
iztraživanje za šumarstvo važnih pojava spadajučih u krug
entomologije, meterologije i t. d. odnositi,


Več iz ovog kratkog nabrajanja pokusnih predmeta uviditi
se može, da naše šumarstvo ne samo da potrebuje pokusne
postaje, dapače je ustrojenje takovih več sada iieobhodno nuždno,
jerbo, ako stanje našeg šumskog gospodarstva nepristrano kritiziramo,
ned^^ojbeno moramo uviditi, da se svald zanemareni
dan obzii´om na ustrojenja pokušoiišta dvostruko osvečuje
razvitku našeg šumarstva.