DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 209 ~
stepen samo tako postigunti možemOj ako se raznovrstnimi,
kod najraznolikijih oclnošaja obnovljeiiimi pokusi, mi sami ona
načela i zakone ustanovimo, oživotvorenjem kojih ćemo drvnu
gromadu i kvalitetu naših šuma, usljed toga dakle i vriednost
dotično dohodak istih povisiti moči.


Činjenica je, da su mnoga šumsko-gospodarstvena načela^
koja su se za dobra držala, u mnogima odnošajima najneuspješnije
resultate pokazala, i onu nepouzdanost prouzročila,
sa kojom se kod nas osobito kod ogojnih radnja, ne samo prigodom
pošumljivanja, nego i kod kašnjih uzgojnih šumskih
radnja, poimence kod proriede svaki čas susrećemo.


To isto vidimo i kod procjenjivanja šuma, a osobito kod
procjenbenih radnja, odnosečih se na sortimente drva, kada
sobstveni nazor, te iz nesigurnih premisa nastalo krivo mnienje
šumovlastnikom višeputa neizračunivu štetu prouzrokuje.


Jednom riečju, na polju šumskog gospodarstva postoje još
mnoga neriešena pitanja, radi kojih se teoretično prephati,
podpuno bi neplodan rad bio, jer je več od davna poznato,
da teorija sama pravovaljan zaključak stvoriti ne može, več da
samo praksa odlučuje.


Da vidimo sada, što bi predmetom našeg šumarskog pokušahšta
biti imalo, i koje bi bile one zadaće, koje bi se u
okvir naših pokusnih iztraživanja povuci imale.


Ti pokusi imali bi se u dvie hrpe razdieliti. U prvu bi
hrpu oni pokusi spadali, koji bi se riešenjem u djelokrug
praktičnog šumskog gospodarstva pripadajućih zadaća bavili; u
drugu hrpu pako spadala bi izključivo znanstvena iztraživanja i
pokusi. Usljed toga bi u prv u hrpu , dotično u djelokrug pokusnog
odjela šumskog gospodarstva, sli edeči pokusi spa dali:


Na naravno i umjetno p o mla dj ivan j e sastojina
odnoseći se pokusi. Ovi pokusi protezali bi se na raznovrstne
radnje u biljevištih i presadnjacih; tako bi se iztražiti imao
uphv porekla sjcimena na razvitak iz istih poniknulih biljka, imali
bi se pokusi izvesti u pogledu upliva veličine i kvaliteta sjemena,
debljine pokrivanja sa zemljom; upliv gustoće sjetve na kvantitet
i kvalitet, pokusi klicanja i t. d.