DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 208
zeinske države na ustrojenje šumarskili pokusnih postaja, kojima
je zadaća, da u svima granama šumskog gospodarstva sistematična
opažanja i pokuse obavljaju, i da se na temelju ovih
pokusa ona šumsko -gospodarstvena načela ustanove, kod
upotriebljivanja kojih ce ne samo produktivnost, nego i dohodak
šuma po mogućnosti na najviši stepen povišen biti.


U čemu se dakle sastoji bitnost šumarskih pokušališta?
U tome, da u šumskom gospodarstva ne samo teoretično, vec
i pokustvenim putem ona načela i pravila ustanovimo, čijom
uporabom čemo kod raznih stojbinskih odnošaja takove šume
odgajati, koje će po mogućnosti na najvišem stepenu savršenosti
stajati.


Svrha šumarskih pokusnih postaja jeste ta, da sa samostalnima
pokusima, te opažanjem racijonalnom gospodarstvu
čvrst temelj stvore, to jest, da nam kažiputem služe, na kakav
način treba kod različitih khmatičnih odnošaja najvrednije
šume uzgajati.


Da li mi to u našoj domovini potrebujemo? Više nego li
šumarstvo drugih država, jer smo mi vrlo mnogo šumskogospodarstvenih
načela od inozemstva, napose od Niemaca preuzeli,
to smo vrlo često skupo morali a moramo i danas plaćati,
jer veči dio o\dh načela našim odnošajem ne odgovara. Nama
valja, da na svojima nogama hodamo, te da prama okolnostima
ona načela ustanovimo i takova pravila stvorimo, polag kojih
ćemo u stanju biti dosadanji neznatni dohodak naših šuma
povisiti, Naše šume obuzimlju veliku površinu i reprenzentiraju
toliku gospodarstvenu glavnica, kojoj kada bi kamate povisit
mogli, tada bi i blagostanje našeg naroda u znatnoj mjeri podigli.


Padanje dohodka kod poljodjelstva, koje polazi nsljed
slabih ciena, nastoji se sa povišenjem množine ploda postignutog
racijonalnim gospodarenjem u ravnotežju uzdržati, tako
moramo i mi sa proizvadjanjem po mogučnosti največih i najvrednijih
sortimenta, dohodak našfli šuma na onaj stepen pocliguti,
kojemu neče više prigovora biti i koji ee nas normalnom
stanja našeg šumskog gospodarstva približavati. Ovaj