DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

_ 207 ~~´


Normalni podatci izračunavaju se na temelju «skrižal3kah
0 prihodu i prii´astii». Ovdje preporučujem one skrižaljke, u
kojima je p o p r i e č n a s t o j t> i u s k a vi s i n a izkazaua, pošto
je poprieena visina u prebornoj suni glavini temelj za prispodobljenje
upotrebiti se imajuciii skrižaljka.


Kod tog prispodabljanja imademo po mogućnosti onakove
sastojine izabrati, koje se normalnom obliku preborne .šume
najviše približuju, to jest koje imadu jednu vrst drveća, podpuni
sklop, i u pojedinim razredim debljine, jednaku kružnu
ploštinu.


Kod prispodabljanja, imade se glavna vrst drveća polag
njezine vriednosti uzeti n. pr. kod nas: jelva.


Milan Tordonj,
kralj, šumar, upravitelj taxacije.


^
0 ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja^


Danas je vec svakomu poznata velika važnost šuma u
obcem gospodarstvu pojedinih država. Nitko neporiče onu
vriednost šuma, kojoj se neposredna korist u neobhodno potrebitom
drvnom materijalu pokazuje; a isto tako je i ona dobrotvorna
djelatnost svakomu poznata, kojom šume na stojbinske
odnosa je djeluju.


Kao što se lahko uviditi može, da ono šumsko gospodarstvo,
koje na krivom temelju stoji, kao i ono bez sistema, vriednost
šuma a s time i dohodak istih snizuje, dapače i obstanak istih
u opasnost dovadja, upravo tako ne trebamo dokazivati, da se
sa onim laikovodjenjem šuma, koje se temelji na bezuvjetno postojećih
i izkustvom doliazanih podatcih, dohodak šuma znatno
povisiti može.


Ova i mnoga druga ncriešena pitanja, koja u šumarskoj
znanosti još uvjek veliku prazninu ostavljaju, ponukala su ino


* Izvadak iz predavanja proi; i kr. ug. šumar, savjetnika Eng. Vadasa, držanog
na zemaljskoj šumarskoj skupštini u Budimpešti god 1896.