DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-™ 206


Da se godišnji prihod imade po mogucuosti sa izračunatom
godišnjom preboruoni površinom u savez doveeti, to je razumljivo,
nu nije potrebno: da se godišnja sječna površina
točno obdrži, ved može prama god. prihodu, sad manja, sad
veća biti; glavna je stvar, da izračunatu prebornu površinu
za prvo polurazdobje u tom polurazdobju ne
prekorač imo.


Godišnji prihod dovoljno je za prvo polurazdobje potanko
izkazati, a za drugo polurazdobje samo u ukupnoj svoti; dočim
je to za ostale periode suvišno i puko mathematično vježbanje.


To je zadaća 10-godišnje revizije.


Sakupiv u kratko prije iztaknuto, mogu kod uredjivanja
prebornog gospodarenja, večim šumoposjednika sliedeci postupak
ili način preporučiti.


Izračunavanje god. prihoda imade usliediti na temelju formule,
izdate po kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo:
^ , ... s P +-n P sad-Z — nor. Z.
Grod. prihod === r-z—ip-^
2 obhodnjom


Uživanje ovako izračunatog godišnjeg prihoda imade se
na temelju priležečeg «izkaza drvne množine i t. d.>? propisivati,
poeamši u pojedinih sastojinah sa najdebljim razredom, sve
dotle, doklemgod kružna ploština poralunalS ili lOm^ nepade.


Godišnji prihod pružajuča sječna površina imade se onamo
regulirati, da se izradjena površina prvog polurazdobja, sa
normalnom izjednači.


Tim mislim to naznačiti, da se glavni cilj imade svesti
na reguliranje godišnjeg pidhoda, na temelju drvne zaHhe, dočim
se godišnja sječna površina može jedna od druge više manje
razlikovati, samo valja na to paziti^ da se periodična sječna
površina ne prekorači.


Izkazivanje dobnih razreda, kao posvema theoretično,
smatram suvišnim, na mjesto dobnih razreda imade se prije
navedeni izkaz drvne množine glavnim načelom držati.


Potanko propisivanje godišnjeg etata, samo za prvo polurazdobje
smatram nuždnim; ostalo biti če zadača 10-godišnje
revizije.