DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 1     <-- 1 -->        PDF

iiant


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´A stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Način uredjenja redovitog prebornog gospodarenja
osobitim pogledom na gorski kotar.


Prije svega morain iztaknuti, da razpravljajuc o prebornom
gospodarenju, imam pred očima one šume, u kojima se baš radi
njihovog naravnog položaja, izključivo prebornom sječom gospodariti
mora.


Ovakove šume nalazimo u gorskom kotaru, to jest u županiji
Mođruško-Riečkoj i Ličko-Krbavskoj.


Ove šume, u kojima se prebornom sječom gospodariti
mora, sačinjavaju do 30^|o ciele naše šumske površine i nalaze
se ondje, gdje je stalno uzdržavanje šumskih sastojina, bez razlike,
nacionalno-ekonomna zadaća.


Promatrajuč klimatiČne te stojbinske odnošaje naših kraških
šuma, nehotice dolazimo do zaključka, da se ovdje jedino redovitom
prebornom sječom rationalno gospodariti može.


Stojbina tih šuma sastoji se najvećim djelom iz vapnenca ,
koji u vehkim komadima, više puta gusto, kao posijan, pokriva
šumsko tlo, tako, da šumska vegetacija, samo na ono
malo zemlje, koja se medju tim kamenjem sakupila, uspjevati
može.


Ako jošte uzmemo u obzir prvo, da u ovom kraju tako
malo vode imade, da se na 20—50000 kat. rali šume nijedan
zdenac ne nalazi, i drugo, da ovdje o dolinama niti govora ne
imade, naravna je stvar, da na ovom kamenitom tlu, samo uzdržavanje
stalne šume, vegetaciju podržavati može. U ljetno
doba usijani vapnenac, sve bi biljke uništio.