DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 147 —
iunkcija F = B, + B,—-^— — ^ H h VL kojoj


su


H, h i c argumenti, nije poradi trećeg člana — — if ^ li


nearna. Nu kako je drugi članBj ^ — najzamašniji, te kako


se vriednosti olina H, h, \ c kod modelnih stabala po naravi
stvari nemogu znatno razlikovati, to držim da se navedeni postupak
može mirne duše uporabiti, jer pogreška izeezava, dočim
taj postupak imade prednost velike jednostavnosti i lahkoce.


Granjevinu svakog razreda za sebe moramo procjeniti, ili
točnije ustanoviti po Presslerovih postotcih, nakon što smo ustanovili
arathmetičke sredine visina H i h modelnih stabala (što
demo i onako učiniti, ako postupamo malo prije navedenim
jednostavnijim načinom.)


Kao nijednom methodom, koja ne obara modelnih stabala,
ne može se ni ovom granjevina tako točno opredieliti, kao obaranjem
modelnih stabala, te izradbom u sortimente. Nu budući
je vriednost granjevine malena prema vriednosti za tehničku
porabu sposobnoga drva (deblovine), a to naročito vriedi za
većinu naših šuma, to držim da će se ta methoda koristno moći
uporabiti. Onaj, koji načelno perhorescira one methode, koje
ne obaraju modelnih stabala, ne će ju moći odobriti. Nu ovo
pitanje u obće jošte nije riešeno, a riešiti će se mnogobrojnim!
pokusi , za koje molim g. g. stručnjake i u nazočnom
slučaju.


Konačno napominjem, da bi kojiput razlika promjera u visinama
od 1-3 i 2-3 m. mogla biti dosta malena, tako da bi
pogreške mjerenja promjera prema olini c mogle biti relat´vno
znatnije, te uslied toga račun gubio na pouzdanosti. Jasno je
naime, da je upliv pogreške mjerenja na resultat tim veći, čim
je ta pogreška veća naprama olini, koja se mjeri. Prem nedržim,
da bi to lahko moglo nastupiti, ipak navadjam, da se
u slučaju dvojbe može i tako postupati, da se promjeri izmjere
u visinama 1-3 i 2* 8m. ili 1´3 i 3-3 m., te tako dobiveni pad