DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 145 —
ali li razmjerno prema ukupnoj visini veliko, dotle
prevalira dolnji dio, te je cielo deblo skoro jeda n para boloid
, tjelesnina se dakle neće znatno razlikovati od polovice
tjelesnine valja, oblični broj biti će skoro 0"5. U kasnijoj dobi
sve se više iztiče i gornji paraboloid; sbroj ovakovih dvijuh
paraboloida (ako vrt dolnjeg leži izpod vrha stabla) pako zaostaje
sve više za onom tjelesninom, koju bi imala deblo, da
ga možemo smatrati jednim paraboloidom; oblični će brojevi
debla sve više iza 0*5 zaostajati. — Da li ova methoda daje
dovoljno točne resultate, da bi se na procjenu čitavih sastojina
(o čem je u sliedećem govor) mogla primjeniti, trebalo bi tekar
pomnim i pokusi na oborenim stablima ustanoviti. S toga
molim g. g. šumare, da na oborenim stablima izmjere one dimensije,
koje su potrebite, da se deblovina po ovoj kao i po
methodi razdiobe u sekcije proračunati može, te da mi ta data
priposlati izvole, ako neće račun sami izvesti. Tu bi dakle
trebalo izmjeriti promjere 1 m, od podine oboreno g drva,
nadalje u visini od 2, 4, 6 itd. metra, budući sekcije ne trebaju
biti manje od 2 m. Napokon treba naznačiti dužinu na
vrhu preostalog diela, te visinu h, u kojoj izbijaju glavne grane.*


B) Uporaba ove metliode na procjenu čitavih sastojina.


Ponajprije se svako pojedino stablo sastojine kao obično
u visini od 1-3 m. klupira.


Prema veličini promjera razvrstaju se stabla u vrste
(Starkestufe) od 2 do 2 cm. Više ovakovih vrsta (najbolje 3—5.
saberu se u jedan razred (Starkeklasse.)


Dalje se deblovina svakog razreda napose proračunava, U
tu svrhu opredieli se na poznati način sbrojitbom dotičnim pro


* Uredništvo „Š. lista" umoljava gospodu vanjske šumare najučtivije, da imaju
tu dobrotu, da izmjere po prilici ´60 stabala prema gornjoj metodi, pa da rezultate
te izmjere bud gosp. piscu ove razprave, bud uredničtvu „8. lista´ dostave.
UredniČtvo.