DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 196 šilo
je tu odluku hr, slav. šumarskoga đružtva tako, da će družtvo moći
sa gradnjom sgrađe doskora odpočeti.


Nu pošto sama gradnja obzirom na svrhu, kojoj je namienjena,
treba da je i svojim vanjskim i nutarnjim oblikom arcbitektonski dotjerana
i da služi ua ures grada Zagreba, to će i troškovi gradnje ne samo izcrpiti
svu financijalnu snagu drnžtva, nego mu uaprtiti i znatne dalnje
terete.


U povodu toga obraća se podpisano predsjeđničtvo na sve prijatelje
šumarske struke i šuma, kojima leži na srcu unapredjenje i procvat
šumarstva u domovini našoj, smiernom molbom, da družtvo u njegovom
nastojanju materijalno podupru, te za gradnju šumarskoga doma i muzeja
svoj obolus doprinesu. Svaki dar, bilo u novcu ili materijalu, dobro je
došao i prima se sa zahvalnošću.


Vaše gospodstvo! Korist, koju će hrvatsko šumarstvo crpiti iz
buduće šumarske akademije i snjom tiesno spojenog šumarskog muzeja,
za sada je nedohitna. — Podpisano predsjeđničtvo goji stoga tvrdu nadu,
da će i Vaše gospodstvo, kao osobiti prijatelj i podupiratelj svakoga
napredka i za unapredjenje šumarskih prilika doprieniti svoj darak,
priložiti i svoj kameeak, da nam se što prije podigne šumarski dom ua
ponos zelene struke a na ures liepog Zagreb grada!


A pošto družtvo sa gradnjom šumarskoga doma i muzeja odmah
odpočeti kani, to se umoljava Vaše gospodstvo, da izvoli o cienjenoj
svojoj odluci ovo predsjeđničtvo mogućim pospješeujem obaviestiti.


U Zagrebu , (Markov trg br. 3.) mjeseca ožujka 1897.


Predsjeđničtvo hrv.-slav. šumarskog đruMva;


Predsjednik: Tajnik:
Marko grof Bombelles. A. Borošić.


Dopisnica uredničtva.


Molba . Pošto će uskoro započeti ovogodišnji lugarski izpiti kod
županijskih oblasti, umoljavama p. n. g. županijske šumarske nadzornike,
da nam blagohotno priobće dan izpita, u svrhu da ga objavimo i u
»Lugarskom vjestniku.« Ujedno umoljavamo, da bi nas i o uspjehu toga
izpita potanko obavjestiti izvolili. Uredničtvo,


Uredjuje Josip Kozarac,kr.drž. nadšauiiiuVinkovcili Tisak C. Albrechta(Jos Wittasek).