DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 195
Ogl


P. n. gospodu, kojima obznanih izdanje moje Photogrametrije a
do danas mi odgovorili nisu, molim, da me izvole obznaniti, da se nzmognem
odlučiti glede izdanja, eventualno glede broja eksemplara.
Prof. Kružić u Križevcih.


Oglas.


šumske Ibiljke i divljaka od jabnka prodaje u znatnoj množini
i uz jeftinu cienu šumski ured grofa Geze Szapary-a u Muraszombat,
županija Eisenburg, Ugarska.


Okružnica.


Vaše gospodstvo!


Nastojanje hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, da u glavnom
gradu Zagrebu ustroji šumarski muzej, našlo je glasna odziva diljem
naše liepe domovine, te je družtvo blagonaklonošću p n. gg. izložitelja
sa millenijske izložbe u Budimpešti pribralo u tu svrhu liepe sbirke i
mnoge đragociene predmete. Nu još prije, nego li je došlo do izvedbe
prvobitne namisli družtva, da se šumarski paviljon prenese sa milenijske
izložbe u Zagreb i upotriebi za muzealnu sgradu, zatekla je
hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo nenadna viest, da se je visoka
kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada odlučila prenieti šumarsku nauku
sa kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcib na šumarsku
akademiju, prislonom na kr. sveučilište Franje Josipa I. u Zagrebu.


Radostna ta viest, kojom se ispunjuju davne i toli često opetovane
želje hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, odjeknula je dubokom
zahvalnošću u srcima svih hrvatskih šumara, a hrvatsko-slavonsko
šumarsko družtvo pobudila na to, da je odlučilo u gradu Zagrebu osnovati
svoj vlastiti šumarski dom, u kojem bi se uredio šumarski muzej,
a osim toga stavile visokoj kr. zemaljskoj vladi razpoložbu prostorije,
potrebite za smještenje šumarske akademije, koja se ima več ove godine
otvoriti.


Sla´vno zastupstvo kr. i slobodnog glavnog građa Zagreba, darovavši
velikodušno za gradnju đružtvene sgrade potrebito zemljište, pospje