DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 194 —


7. izkaznicom, da su ugarsko-hrvatski državljani zavičajnici kraljevinah
Hrvatske i Slavonije, te dokazati da su hrvatskomu jeziku u
pismu i govoru pođpuno vješti:
Glede ponuujenja tih mjesta vriede posebni propisi, naročito zak.


članak II. — 1873. zajedničkoga sabora zemaljah krune ugarske (o na


mješćivanju izsluženih pođčastnika), ali se od onoga, koji želi, da bude


stalno namješten, traži, da je položio izpit za šumarsko-tehničku po


moćnu službu.


Namještenje je prvu godinu privremeno.


Vlastoručno pisane molbenice imadu u javnoj službi stojeći putem
predpostavljene svoje oblasti, a ostali putem nadležne upravne oblasti
podnjeti do uključivo 30. travnja t. g. podpisanu kr. velikomu županu.


U Ogulinu, 23. veljače 1897.


Kr. velikog župana u. z. kr. podžupan


V a r d a.


Ogl


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovim do sveobćeg znanja, da će se u smislu ovovladne normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33.094. i naredbe od 21. svibnja
1890. broj 12.782, državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja
obdržavati dne 2. i sljedećih danah mjeseca svibnja 1897.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod brojem 33.094 ex
1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice imadu se neposredno
upraviti na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gosp. Roberta
Pischbacha kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda u Zagrebu
najkašnje do 15. travnja 1897.


U Zagrebu, dne 18. ožujka 1897.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.