DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 193 —


pelzellen) u kost. Pri hrani, u kojoj neima pepeljika nestvara se u
biljkama heljde škrob. Sumpor vjekoviti je pratioc beljaukovih supstancija.
Uloga fosfora onoga bilinskoga hraniva, s nestašice kojega pri
pustolovnom gospodarstvu neplodnost tla ponajradje nastupa, podpunoma
je nepoznata. Ako još spomenemo, da se bez željeza (F) lisno zelenilo
praviti nemože, onda smo naveli sve kemičke elemente, koji pri stvaranju
i izgradnji ustrojnih tvari budi izravno, budi pako neizravno sudjeluju.
Put i način kojim to biva, za nas je još podpuua tajna, mi znademo o
tom jedva toliko, koliko dijete o ustrojstvu mirisava cvijeta, kojim si u
igri vrijeme prikraćuje. Živa i podpuna spoznaja svih onih radnja i
dogodjaja, kojima stanica sa listnim zelenilom kamen u kruh pretvara,
neumoljiv je preduvjet racionalnomu poljskomu gospodarstvu, kojim će
si čovjek steći i osjegurati gospodarstvo nad svom zemljom. Više pako
nego li za tim ciljem teži iztražujući um čovječji za spoznanjom istine


t. j . za spoznanjom vječitih u najsitnijijoj čestici praha kano i u neizmjernim
prostorimu vječito i nepromenjljivo vladajućih prirodnih zakona,
kojima se i gruda zemlje na život budi i misaonom dušom nadahnjuje.
ecaj.


Na temelju zakona od 22. siečnja 1894. kojim se uredjuje šumarskotehnička
služba kod političke uprave u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,
te na temelju odpisa visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 18. veljače t. g. broj 47.499 ex 1896. razpisujem ovime natječaj
za popuniti se imajuća mjesta četiri j uh kr. nadlugara
kod kr. kotarske oblasti na Sušaku odnosno
u Novom , sa sjedištem u Jelenju kod Grobnika, Škrljevu, Hreljinu i
Bribiru ili eventualno u Grižanima sa plaćom od godišnjih BOO for. i
stanarinom od godišuje 60 for.


Molitelji imadu svoje molbenice obložiti:


1. krstnim listom;
2. svjedočbom o svršenih predu a acih;
3. svjedočbom o stručnih naucih;
4. svjedočbom o događanjem službovanju i sposobnosti u službi;
5. svjedočbom graduiranog liečnika o tjelesnoj sposobnosti za šumarsku
službu.
6. svjedočbom o ćudorednom i građjanskom ponašanju i o stališu
obitelji.


ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 194 —


7. izkaznicom, da su ugarsko-hrvatski državljani zavičajnici kraljevinah
Hrvatske i Slavonije, te dokazati da su hrvatskomu jeziku u
pismu i govoru pođpuno vješti:
Glede ponuujenja tih mjesta vriede posebni propisi, naročito zak.


članak II. — 1873. zajedničkoga sabora zemaljah krune ugarske (o na


mješćivanju izsluženih pođčastnika), ali se od onoga, koji želi, da bude


stalno namješten, traži, da je položio izpit za šumarsko-tehničku po


moćnu službu.


Namještenje je prvu godinu privremeno.


Vlastoručno pisane molbenice imadu u javnoj službi stojeći putem
predpostavljene svoje oblasti, a ostali putem nadležne upravne oblasti
podnjeti do uključivo 30. travnja t. g. podpisanu kr. velikomu županu.


U Ogulinu, 23. veljače 1897.


Kr. velikog župana u. z. kr. podžupan


V a r d a.


Ogl


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovim do sveobćeg znanja, da će se u smislu ovovladne normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33.094. i naredbe od 21. svibnja
1890. broj 12.782, državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja
obdržavati dne 2. i sljedećih danah mjeseca svibnja 1897.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod brojem 33.094 ex
1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice imadu se neposredno
upraviti na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gosp. Roberta
Pischbacha kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda u Zagrebu
najkašnje do 15. travnja 1897.


U Zagrebu, dne 18. ožujka 1897.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.