DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 193 —


pelzellen) u kost. Pri hrani, u kojoj neima pepeljika nestvara se u
biljkama heljde škrob. Sumpor vjekoviti je pratioc beljaukovih supstancija.
Uloga fosfora onoga bilinskoga hraniva, s nestašice kojega pri
pustolovnom gospodarstvu neplodnost tla ponajradje nastupa, podpunoma
je nepoznata. Ako još spomenemo, da se bez željeza (F) lisno zelenilo
praviti nemože, onda smo naveli sve kemičke elemente, koji pri stvaranju
i izgradnji ustrojnih tvari budi izravno, budi pako neizravno sudjeluju.
Put i način kojim to biva, za nas je još podpuua tajna, mi znademo o
tom jedva toliko, koliko dijete o ustrojstvu mirisava cvijeta, kojim si u
igri vrijeme prikraćuje. Živa i podpuna spoznaja svih onih radnja i
dogodjaja, kojima stanica sa listnim zelenilom kamen u kruh pretvara,
neumoljiv je preduvjet racionalnomu poljskomu gospodarstvu, kojim će
si čovjek steći i osjegurati gospodarstvo nad svom zemljom. Više pako
nego li za tim ciljem teži iztražujući um čovječji za spoznanjom istine


t. j . za spoznanjom vječitih u najsitnijijoj čestici praha kano i u neizmjernim
prostorimu vječito i nepromenjljivo vladajućih prirodnih zakona,
kojima se i gruda zemlje na život budi i misaonom dušom nadahnjuje.
ecaj.


Na temelju zakona od 22. siečnja 1894. kojim se uredjuje šumarskotehnička
služba kod političke uprave u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,
te na temelju odpisa visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 18. veljače t. g. broj 47.499 ex 1896. razpisujem ovime natječaj
za popuniti se imajuća mjesta četiri j uh kr. nadlugara
kod kr. kotarske oblasti na Sušaku odnosno
u Novom , sa sjedištem u Jelenju kod Grobnika, Škrljevu, Hreljinu i
Bribiru ili eventualno u Grižanima sa plaćom od godišnjih BOO for. i
stanarinom od godišuje 60 for.


Molitelji imadu svoje molbenice obložiti:


1. krstnim listom;
2. svjedočbom o svršenih predu a acih;
3. svjedočbom o stručnih naucih;
4. svjedočbom o događanjem službovanju i sposobnosti u službi;
5. svjedočbom graduiranog liečnika o tjelesnoj sposobnosti za šumarsku
službu.
6. svjedočbom o ćudorednom i građjanskom ponašanju i o stališu
obitelji.