DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 190


klorophjlom istodobno clogađjaju, dočim se kod bilina višecfa ustroja


udovi, koji su bez klorophjla iz organičkih fabrikata zelenih stanica


uzdržavaju.


Ali u ustrojnoj naravi čudo je stvorova, koji si za izgradnju i uz


državanje svoga tiela potrebna gradiva ne mogu sami prirediti, nego si


ih od netom opisanih ustrojnih organizama uzeti moraju.


Ovamo spadaju sve biline, bez listnog zelenila, i sve životinje —


živuća bića — koja uslied najhitnijih uvjeta svoga obstanka naravno


ne samo sa zelenim biljkama, nego takodjer često i medjusobno u sukob


dolaze. Sva se agrikultura sastoji u tom, da u borbi za obstanak podu


piremo one porastline, koje su nam budi od neposredne, budi pako, služeć


za hranu naših domaćih životinja, od neposredne kakove koristi. Samo


stanica sa listnim zelenilom podobna je, kako smo vidjeli, iz ugljične


kiseline i vode ustrojno tielo proizvesti, pa od Liebiga bilo je, u opreci


starijom školom, upirući se na mnogobrojne pokuse, sve do današnjeg


dana mjerodavno mnienje, da barem neparazitieke porastline sa zelenim


udovima, ponajpače pako naše kulturne biline nisu podobne organičku


tvarinu (gradiva) staničnoga tinja u se primati.


Sa zadovoljstvom konstatujem, da sam u položaju na temelju mojih
najnovijih iztraživanja i pokusa izviestiti, da tomu nije tako. Šareni
pasulj (phaseolus multiflorus) (Feuerbohne) prima uz razvoj zanimivih
nuzokolnosti, kako pomoćju koriena tako i pomoćju lišća slador od škobi
i od sladorove trske te priugotavlja iz toga i bez svietla ne samo u zrnu
listnog zelenila, nego takodjer u stanicama tjenice (Obei´hautzelle) obilnu
množinu škrobi.


U kvantitativnom pogledu još važnije mjesto, nego li ugljik zauzimlje
kod izgradnje bilinskoga tiela voda. Ne računajuć ovamo lučbeno
vezanu vodu, sadržavaju sve djelatne stanice u staničnom tinju i sadržim
(Inhalt) jošte i kapljevitu vodu, od koje se, ako nije zrak podpunoma
vlažan, stanoviti dio kano para neprestano izhlapljuje. Sa livade,
oranice, a još više iz kakove šume izparuje za vedra ljetna dana i uz
proniiihivanje vjetra više vode nego pri inače istim okolnostima, za isto
vrieme sa isto tolike vodne površine. Da prema tomu vegetacija na
vlagu zraka barem lokalno silno uplivati može, o tom neinia dvojbe, pa
upravo u najnovije doba pokreću sve kulturne države velikim umnim i
materijalnim aparatom, da ovaj upliv brojkami izraze. Ipak su pokusi,
pri kojim se je mislilo, de je naravna i po sebi jasna predpostava; da


jakost i veličina izparivanja (transpiracije) ovisi od istih čimbenika od
kojih ovisi i množina izparujaće se vode sa vlažnoga kojega tiela, doveli
do posve nenadanoga rezultata, da je množina iz neke šume tečajem
vegetativne koje periode izhlapljene vode često veća, nego sveukupna