DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 188 —


Lipovljane 5´75 rali sa troškom od 59 for. 37 ne.


Baić 10600 rali sa troškom od 574 for. 50 nč.


Novagradiška 37-00 rali sa troškom od 213 for. 87 nč.


Županje 77-5 rali sa troškom od 386 for. 46 nč.


Vrbanje 180"0 rali sa troškom od 958 for. 85 nč.


Nemce 23´54 rali sa troškom od 186 for. 98 nč.


Morovic 25" 13 rali sa troškom od 148 for. 42 nč.


Jamina 205´0 rali sa troškom od 1192 for. 50 nč.


Fizioložka razmatranja.* Preveo M. P. Od razmjerno znatnog
broja kemičkib elemenata, koji pri izgradnji životinjskog i bilinskog
tijela sudjeluju, poglavito je radi relativno znatne količine od velike
važnosti ugljik (C) U spoju sa sastavinama vode, kano što i voda sama.


Nisu još prošla ni 4 decenija od onog vremena, kada se je mislilo,
a 0 tom nitko nije dvojio, da sav bilinski sviet barem jedan dio ugljika
svoga tiela sa humusom iz zemlje dobiva, a svaki gospodar bio je mnienja,
da mu kulturne biline samo onaj ugljik vraćaju, što im ga on u obliku
djubreta podaje Akoprem bi se taj nazor mogao pri iole ozbiljnom razmišljanju,
već na prvi mah kano zabluda razkrinkati, trebalo je ipak
tek znanja i eneržije jednoga Liebiga, da se taj krivi nazor, koj se je
kod svih gospodara duboko ukorenio, ukloni, pa dočini je to Liebigu
sretno za rukom pošlo, postao je on otcem (tvorcem) nove moderne agrikulture.
Upirući se na svagdanje pojave u prostoj prirodi, izrekao je
oštroumni taj motrioc i kritični misaonik neumoljivom logikom pronadjeni
stavak: «Sav ugljik organičkih slučenina potiče iz ugljične kiseline
(C O2), koju zeleno bilje izlučujuć kisik kemički rastvara i asimilira
». Bilinsko tielo sastoji poglavito iz presičušnih puljica, od kojih je
svaka za sebe posve jednostavno uredjeni laboratorij, u kojem se odigravaju
procesi, a polučuju uspjesi, kojima se mi pri našem više no ograničenom
vidu u tajinstveni rad i djelovanje ovih elementarnih presičušnih
stvorova kauo upravo tolikim čudesima t. j neriešenira problemima samo
diviti moramo. Ujedno od najvećih ovdje se zbivajućih čudesa, a od naravnoga
razjašnjenja toga ovisi đalnje shvaćanje velikoga jednoga niza
fiziologičkih pojava, imade se ubrojiti asimilacija ugljične kiseline. Nu
sposobnosti ugljičnu kiselinu asimilirati ne posjeduju sve bilinske stanice,
nego samo one, koje u sebi sadržavaju lisnog zelenila (Chlorophjll)
i to u podobi presićušnih zrnaca pojavljujućeg se mastila. U ugljičnoj
su kiselini ugljik i kisik tako uzko i tvrdo spojeni, da se taj čvor samo
najsnažnijim agencijama razkinuti može. Stanica sa listnim zelenilom


* Ovu je razpravicu držao sada jur pokojai profesor dr. Jos. Bohm prigodom
rektorske inauguracije na vis. školi za zemljotežtvo u Beču.