DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 143 —


sastojina svake starosti, izuzev sasvim mlade kulture, redovit o
znatno zaostaju za 0"5, te sa starošcu bivaju sve
to manji.


Sve ove okolnosti pokazuju, da se navedena kriva predpostava
mora zamjeniti boljom. U sliededem navedeni nazor o
obliku debla, daje i za razne dobe razne omjere tjelesnina
napram tjelesnim valja iste podnice i visine, koji omjeri sa
dobom bivaju manji, kao što to prema izkustvu i mora biti, te
što pokazuje, da taj nazor nije ved s početka u protuslovju sa
obstojuostima. Mi predpostavljamo da deblo približno, izuzev
najdolnje dielove kod korjena, sastoji iz dva paraboloida,
jednog prikraćenog i jednog podpunog.


Prvi siže od podine donle, gdje izbijaju glavne
grane , to je dakle prikraćeni paraboloid, a drugi odatle do
najvišeg vrška drva, u kojem se nalazi vrh tog podpunog paraboloida.
Gdje bi se nalazio vrh dolnjeg prikraćenog paraboloida,
da isti nastavima i preko točke najveće krivosti debla,
ne marimo za proračunavanje znati, nu iz kasnije navedenog
sUedi, da bi bio negdje izpod vrha stabla. Ova hypothesa o
obliku debla stoji U skladu sa činjenicom, da je najjača krivost
debla tamo, gdje se pojavljuju glavne grane. Najdolnji dio debla
kod korjena često je neilloid, nu za visinu 1´2 m. nad tlom
možemo uviek uzeti, da je već započeo paraboloid.


Za proračunavanje deblovine sliedi sad jednostavan postupak.
Ponajprije se izmjere promjeri debla u visinama od 1´3 i
2*3 m. nad tlom, te iz tabela izvade ploštine pripadajućih prosjeka
Bj i B2.
Mjerenje promjera u visini od 2´3 m. nad zemljom dade
se još lasno izvesti. Kod paraboloida padaju ploštine prosjeka
omjerno sa visinom, t. j . prosjek se za svaki metar visine
umanjuje za stanovitu konstantnu olinu c, koju dobivamo ako
odbijemo B2 od B„ te je dakle c = Bi — B2.


Iz poznatog c sliedi za ploštinu prosjeka u povoljnoj visini
X izraz p ^ B, — c x.