DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 187 —


učestvovali svi tamošnji lovci, te kr. nađšomari, šumari i lugari, laz
seljake iz otočke i brložke obćine. Pri tom su tri vuka ubijena, a tri
težko ranjena, što se je razabralo po krvavim tragovima. Vuci su se ove
zime u tamošnjem kraju naročito u selima Škare, Glavače i u šumi
Ostrivica u čitavim ruljama pojavili, te se niesu žacali dolaziti i u neposrednu
blizinu kuća.


SamoubojstTO. Dane Božičković, kr. nadlugar kod kr. kotarske
oblasti u Krapini, ubio se dana 5. veljače o. g. u Vo 6 satih pred večer
u svojemu stanu u kudi bravara Tomašiča, iz svoje puške dvocievke,
Bile su mu 33 godine. Nesretnik je novčano dobro stajao, — a u službi
bio je točan i revan.


Velika šumska kradja. Koncem siječnja navalilo je kakovih
20—40 Bošnjaka iz Berbirske okolice u državni srez Suše, kr. šumarije
Raićke, te počinivši na mladoj jasenovini, sposobnoj za kolarsku gradju,
štetu od kakovih 1000 for. Glavna navala bila je po noći, pa pošto
lugar rečenoga sreza K. Holjac nije mogao sam tolikoj sili odoljeti,
pozvao si je u pomoć nekoliko stanovnika iz sela Uskoke. S njihovom
pomoćju podje mu za rukom nekoliko kvaročinaca uhvatiti i u obćinski
ured dovesti; tom prigodom opalila je rečenomu lugaru puška i jednoga
kvaročinca lako ranila.


Nesre(5a usljed neopreznog Ibaratanja s puškom. Na 7. prosinca
lovio se je u šumi Zutica-fcjmrdečec lov; čim su u prvom pogonu psi
potjerali srnjaka, izskoči isti nedaleko stajališta šum. vježbenika Mate
Grdinića i lug. zamjenika Sime Tuškanca. Ovaj potonji opali dvaputa i
sruši srnjaka, nu tom prilikom odbi se jedno zrno o hrastić, te pogodi
šum. vježbenika M. Grdinića u vrat i to u desnu stranu kod uha; na
sreću je odmah samo van izpalo.


Istomu lugar, zamjeniku prigodom lova na zečeve na 5. siječnja


o. g. opali puška sama od sebe, a da nije nikomu štete naniela.
Trinajst dana kašnje t. j . na 18. siječnja t. g. kada je isti lug.
zamjenik polazio u šumu Marču iz sela Soborčana,Ppa da obidje veliko selsko
blato, krene preko jednog plota ; nu kod prelaza zakvači mu se kokot,
a buduć je pušku držao na vrhu cievi, udari ga hitac u srednji prst
lieve ruke.


U Bešlincu, 9. veljače 1897.


Andro Si m unci ć, lugar.


Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcili.
Za godinu l897. odredjeno je u ime ogojnih troškova za područje kr.
nadšumarskoga ureda u Vinkovcih 3670 for. 95 uovč. s kojom svotom
će se ogojiti površina 659-93 rala. Na pojedine šumarije odpada, i to na
šumariju: