DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 186 —


gojitbu potrebno sjeme proizvadjaju oni u velikih množinah, te ga razašilju
uz jeftine ciene zajedno sa naputkom o gojitbi vlastnikom šuma,
koji se tom gojitbom okoristiti žele.


Kako naše dobre šumske gljive sve redje postaju, i to ponajvećma
za to, jer ih sabirači skupa strukom i korienjem iz zemlje čupaju, u
mjesto da ih nad zemljom nožem odrežu, i kako su baš smrčci i vrganji
veoma tečne i hranive dvie vrsti gljiva, koje se na svakom tržištu i
svježe i sušene ili inače konzervirane vazda rado kupuju i dobro plačaju,
to bi se umjetna gojitba tih dviju vrsti gljiva i kod nas svakako veoma
dobro izplatit mogla, i to tim većma, što bi svatko takove umjetno
uzgojene gljive mnogo radje kupovao, nego li druge, pošto bi znao, da
se ne treba ni malo bojati, da bi se med njima i koja otrovna naći mogla.


Stoga bi bilo veoma probitačno, kad bi i u nas tkogod tu gojitbu
prokušao, te o njenom uspjehu izviestio.


A bilo bi shodno, kada bi si tko dao truda te iztražio, da li se
smrčak (jelen gljiva) i kod nas u šumah nalazi, te svoja opažanja oglasio
u družtvenom časopisu.


Nješto 0 lisici. Prošle godine mjeseca travnja opažali su pastiri
u meni susjednom srezu «zapadne Kusare», kako skoro svakog dana teta
lija s pljenom ulazi u duplje izmed žilja jednog hrastovoga debla. Kako
se na deblu nije opažavala nijedna druga produbina, to znatiželjni
pastiri odluče, da ga prosijeku uješto više nad žiljem. Tako zbiljam i
bude bez ikoje velike muke, jer deblo bijaše u srcu šuplje, imajući
jedva kojih 10—15 cm. drveta.


Produbivši deblo nađju na svoje čudo u dnu 12 lisičića živih i
zdravih, a uz njih kosti od zečeva i peradi; stare kradljivke nisu mogli
naći, jer je valjda za vremena uprla papke u ledinu. Poubijavši pastiri
lisjad, istom sad opaziše, daje od njih 12, bilo 6 komada starijih i većih,
6 pako mladjih i manjih. Buduć da niesam nikada do sada čuo ili čitao,
da bi u jednoj te istoj jazbini bilo štenadi razne starosti, potaklo me
te napisah ovaj nalaz i slučaj, koji je valjda prvi od svoje vrsti. Da li
su štenci od jedne familije ili možda od dvije?


Ovim redcima molim sve poštovane sudrugove, sve prijatelje lova
i prirode, koji se interesuju za ovakav slučaj, da bi izvolili putem
ovim svoje možebitne iste doživljaje objelodaniti, odnosno da bi interesovani
stručnjaci izvolili ovaj slučaj razjasniti.


U Gradištu, dne 7. ožujka 1897.


P a V 1 e Š i m i ć,


lugar imovne obćine brodske.
Hajka na TukOTe, Na 5. veljače priredio je u Otočcu čitav bataljun
tamošnje posade (Leopoldovci) hajku na vukove, u kojoj su dakako