DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 185 ribarskoga
đružtva», te ih ujedno pozvati, da se što prvo priključe bratskomu
družtvu i sborora i — tvorom. J. K


Nova sgrada Tisoke škole za kulturu tla u Beču. Kao što smo
vec javili u «Šum. listu», dobila je visoka škola za kulturu tla novu
sgradu, koja odgovara svima modernima zahtjevima, samo ima tu manu,
da je ponešto odaljena od sredine Beča; sagradjena je naime na takozvanoj
«Tiirkenschanze». Sgrada je tri sprata visoka, pročelje je 84 m.,
a krila 66 m. dugačka. Od pojedinih prostorija valja iztaknuti knjižnicu,
koja ide kroz sva tri sprata, ima pet etaža u kojima se nalazi 60.000
svezaka (knjiga). Za predavanje ima deset prostorija, u kojima ima prostora
za 20—100 slušatelja. Osim te glavne sgrade, nalazi se još jedna
pokrajna sgrada, opredieljena za kemički institut; ista je na jedan sprat
gradjena, te je 35 m. duga a 33 m. široka. A u toj sgradi ima prostorija
za predavanje, osim toga prostranih laboratorija, šest prostorija za
risanje i t. d. Grijanje svihkolikih sgrada obavlja se putem pare, a ventilacija
je takodjer veoma praktično izvedena. Cio prostor ´´na kojem su
sgrade podignute iznaša 3370 m^, dočim će se preostalih 7200 m^ upotrebiti
za botanički vrt i pokušalište. — Dao Bog, te do godine na ovom
mjestu opisali prostorije — hrvatske šumarske akademije !


Sitnice.


Amerikanski dirlji puran. Presvietli gosp. grof Draškovi ć
poslao je na dar nar. zooložkomu muzeju prekrasan primjerak
divljeg amerikanskog purana. To je trogodišnji samac, što gaje 81. prosinca
prošle godine ubio sin gosp. grofa Louis . Ptica je krasne metaličnošarene
boje, te je mrtva bila 10 klgr. i 20 deka težka. Vriedno je spomenuti,
da je taj puran praroditelj divljih purana, što ih je grof Josip
Drašković uveo na svojem lovištu Bisag. Mi ne sumljamo, da će aklimatizovanje
divljih purana kod nas jednako liepo uspjeti, kao što je
sjajno uspjela aklimatizacija običnog gnjetela, osobito zaslugom g. grofa
Marka Bombelles-a ml. Sad ih ima u mnogim krajevima Hrvatske i
Slavonije. — Moglo bi se gotovo uztvrditi, da valjda nije daleko vrieme,
kad neće gnjeteli i divlji purani biti u nas mnogo skuplji, nego što je
u obće domaća perad.


Umjetno gojenje smrčaka i Trganja. Glasovitim gljivogojcem
gospodi Gosse l i Wendisc h u Strehlen-u kod Draždjana (Dresden),
pošlo je sretno za rukom pronaći postupak, kako se delikatne gljive
smrčci (Morchella conica Pers, — Spitz-Morchel) i vrganji (Boletus
edulis, — Steinpilz) umjetnim načinom u šumah gojiti mogu. Za tu