DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 183 —


dotičnoga kaznenoga registra prema naredbi bana kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije kao kralj, povjerenika za utjelovljenje bivše vojne
krajine od 18. kolovoza 1883. br. 33.111 (br. 54. sbor. 1883.) odšteta
za šumske štete, koje joj je počinila zadruga S., a taj izkaz je providjen
izvornom potvrdom kr. kot. oblasti u B. od 15. svibnja 1895. br. 2525.,
da je u njem izkazana tražbina od 690 for. 52 nč. likvidna i ujedno
dozvolom u smislu §-a 12. i 14. zakona od 9. svibnja 1889. o zadrugah
da se za tražbinu imovne obćine Gj. posjed zadruge dužnice obteretiti
može: jerbo dakle taj izkaz s tom zaporkom predstavlja takovu javnu
izpravu, na temelju koje se po §-u 89. grunt. reda može dozvoliti zamoljena
predbilježba prava zaloga; ali


uvaživ, da se po §-u 121. grunt. reda na svakoj gruntovničkoj molbi
ima medju ostalim točno naznačiti ime, prezime, stališ i prebivalište
osoba, koje treba o riešitbi obaviestiti — dakle za moralne osobe, kakove
su zadruge, zakonitoga zastupnika njihova, a na gore navedenoj
molbi da utjecateljka nije naznačila niti u smislu banskostolne okružnice
od 25. studenoga 1891. br. 25.675. (br. 415. ured. sbirke naredaba pravosudne
struke) propisno izkazala zakonitoga zastupnika, to jest prema
propisu §-a 9. zakona od 9. svibnja 1889. o zadrugah kuće gospodara
zadruge S., koji bi se imao o riešitbi upitne molbe obaviestiti, obnašao
je s ovoga razloga u uvodu napomenuti utok odputiti i potvrditi napadnutu
tamosudnu uzkratnu odluku.


Kr. stol sedmorice rješitbom od 29. svibnja 1896. br. 1271.
obnašao je izvanredni previdni utok imovne obćine Gj. po §-u 145. grunt.
reda kao nedopustiv odputiti. Mjesečnik br. 2.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Prof. E. Wollny: Die Zersetzung der organischen Stoffe und die
Humusbildungea. Mit Riicksicht auf die Bođencultur. 479 str. 52 slike.
18 Mk.


Br. Felix Sclmeider. Dntersuchungen iiber den Zuwachsgruud
und den anatomischen Bau der Esche. 43 str.


Različite viesti.


šumske prodaje. Na 27. siečuja obdržavana je kod imovne obćine
u Mitrovici dražba na hrastova stabla, te je tom prilikom dostao N. Gamiršek
sječinu Novi i Kučičua za 46.900 for., Liberman iz Siska, sje