DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 180 —


Točk a 3. Predlažu se stigavše molbe i to:


a) udove cadlugara Milice Petrović iz Klasnida za novčanu podporu;


b) bivšeg šumara Napoleoua de Alanđseea za oprost od plaćanja
zaostale članarine iznosom od 15 for., pošto je službu izgubio.
Konačno se priobćuje upr. odboru, da je šum. kat. nad. J. Ettingeru
izplaćena podpora za tisak Lovodžije a iznosu od 200 for.
Upravljajući odbor zaključuje, da se molba udove Petrović za podporu
ostavi in suspenso; zatim da se šumaru de Alandseeu oprosti dužna
članovina od 15 for., dočim se izplata pođpore J. Ettingeru za Lovodžiju
uzimlje na znanje.
Točk a 4. Priobćuje se upravljajućemu odboru, da su najavili
svoj pristup u družtvo početkom g. 1897. kao član ovi I. raz.:


1. Fran Kesterčanek, kr. profesor šumarstva u Križevcih; 2. Josip
Šrait, šum. pristav u Valpovu ; 3. Ruđolf Jenek, vi. šumarnik Ivanovo
polje; 4. Fran Vlasek, vi. nadšumar Sirač; 5. Dane Staničić, šum. vj.
brodske im. obć. Vinkovci; 6. Gavro Kovačević, šum. pristav petrov.
im. obć. Morović; 7. Sablić Rudolf, šum. vježb. Sušak; nadalj e kao
članovi II. raz.:
Antun Slama, lugar Zenica (Bosna), Josip Vedl i Jure Strosak,
gradski lugari Zagreb.


Početkom g 1897. najaviše pako svoj izstup iz družtva:


Članov i I. raz. : Janko Garić, kr. računovodja u Otočcu; Noghe
Ladislav, kr. šum. vježb. u Otočcu povodom imenovanja gradskim šumarom
u Locse u Ugarskoj; Frieb Ivan, nadšumar povodom premještenja
iz Čabra u Nagy. Ugrocz u Ugarskoj i Njegovan Nikola, kr. rač. revident
u Otočcu.


Zati m članov i II. raz.: Antun Delost, kr. lugar Sokolovac,
te lugari II. b. i o. Mihajlo Lazić, Pavao Perenčević i Jovo Zuber sbog
odpusta iz službe; Janko Maglić sbog umirovljenja, dočim su Simo
Audasura i Adam Zuber umrli.


Najavivši se članovi primaju se u družtvo, a izstup spomenutih
članova uzimlje se na znanje.


Točka 5. Predloži gg. odbor nika. Predsjednik sjednice
Vel. g. kr. odsj. sav. F. Zikmunđovskj predlaže, da se povodom viestice
»Umjetno gojenje smrčaka i vrganja," otisnute u broju 14. »Narodnih
Novinah« od 19/1 1897., pozovu u toj viestici spomenuti gljivogojci
Gossel i Wendisch iz Strehlen-a kod Draždjana, kojim je pošlo za rukom
spomenute gljive umjetnim načinom u šumah gojiti, neka bi i šume u
Hrvatskoj i Slavoniji iztražili i u tom pogledu predloge stavili.