DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 178 —


tadauju krajišku šumsku službu godine 1879. Službovao je u Ogulinu,
Jasenovcu, Brlogu i napokon u Otočcu, gdje ga je nemila smrt prije
reda pokosila. Bio je iskren prijatelj i čestit kolega. Koliko je pokojnik
medju gradjanstvom obljubljen bio, svjedoči najbolje onih 14 vienaca,
koji su mu na odar položeni, a isto tako i nadgrobni govor, kojim se
snjime u ime sudrugova oprostio kr. šumar Fr. Paszthy. Ostavlja razcviljenu
uđovu Malvinu rodjenu Delač i dvoje neobskrbljene dječice.
Tkogod ga je poznavao, spomenuti će se njegove smrti sa: Vječni Ti
pokoj čestiti druže!


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen dne 2. veljače 1897. u Zagrebu u sgradi
Markov trg br. 3. prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora
hrv. slav. šumarskoga družtva pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika
Vel. g. kr. odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovskja, te u prisutnosti
II. druž. podpredsjednika Vel. g. kr. šum. ravnatelja Josipa
Havasa, te p. n. gg. družtvenih odbornika H. Grunda, R. Fischbacha,


B. Hajeka, D. Laksara, M. de Bone, J. Vraničara, D. Trotzera i
tajnika A. Borošića.
Predmet i viećanja .
Točk a 1. Predsjednik sjednice priobćuje uprav, odboru, da je


družtveni predsjednik Presv. g. Marko grof Bombelles zapriečen prisu


stvovati sjednici, izpričavši svoju odsutnost, te poziva družtv. tajnika da
pročita zapisnik minule odborske sjednice.


Zapisnik bude bez primjetbe ovjerovljen po p. n. gg. odbornicima


B. Hajeka i D. Laksaru.
Točk a 2. Predsjednik izvješćuje o stanju razprave glede gradnje
šum. doma i muzeja, priobćujuć upr. odboru, da je gradilište, što ga je
družtvo u tu svrhu od gradske zagrebačke obćine na poklon zamolilo,
povjerenstveno na dne 6. siečnja o. g. pregledano, ter da je zastupstvo
grada Zagreba u svojoj dne 1. veljače obdržavanoj sjednici zaključilo, da
se upitno gradilište u izmjeri od 324 [3" bezplatno družtvu prepusti uz
stanovite uvjete, i da ima nade, da će i vis. kr. zem. vlada taj zaključak
odobriti. — Podjeđno predlaže predsjednik, da se u svrhu pribave
gradjevnih nacrta razpiše natječaj uz dvie nagrade i to: sa 1500 i
sa 1000 kruna i da se prihvati po predsjedničtvu uz sudjelovanje zamoljenih
vještakah sastavljeni gradjevni program i uvjeti natječaja. Prema
tomu programu označen je gradjevni trošak sa 110.000 for,, a sa nad