DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 142 —


Najtočnija je metoda, kakovim dobrim dendrometrom


(n. pr. Breymannovim ili Sanlavillovim) ustanoviti promjere u
raznim visinama, te onda računati po Simpsonovoj, Huberovoj
ili Eiecke-ovoj formuli. U praksi taj način iz raznih razloga,
kao skupoće instrumenta, potrebite vještine, te dugotrajnosti,
nije obljubljen.
Nijedna od navedenih methoda ne zadovoljava sasvim, i to
njekoje u postupku, a većina i u resultatima. Iz kasnije navedenih
razloga, dvojim, da su i resultati dobiveni Hossfeldtovom
formulom izpravni.


U sliedećem navadjam po meni obretenu methodu, kojom
se deblovina stojećih stabala Ibjelogorice može dosta brzo
i jednostavno proračunati.


Da li su resultati dosta točni, moralo bi se tek pokusi na
oborenim deblima dokazati. Nu kako je kod ove methode uzet
jedan moment u obzir, na koji se kod drugih methoda nije
pazilo, to a priori držim, da će ista zadovoljavati. Bitna razlika
te methode od drugih sastoji se u predpostavi o obliku
debla. Kao što se znade, u obće oblik debla, izuzev najdolnji
dio, prilično odgovara bar u pojedinim djelovima paraboloidu,
nastalom rotacijom parabole, ili jednog njezinog diela.


Nu kod toga se obično cielo deblo (izuzev dio kod korjena)
smatra jednim paraboloidom, kojemu je vrh u najvišem
vršku stabla.


Najjača krivost (Kriimmung) debla nalazi se tamo, gdje
počimlju glavne grane izbijati. Već ova okolnost upozoruje na
to, da je prijašnja predpostava, smatrati deblo jedni m paraboloidom,
kriva, jer bi inače krivost morala prema vršku sve
to veća bivati, budući je iz analjtičke geometrije poznato, da
je krivost parabole bliže vrhu veća. Nadalje nam i jedan pogled
na deblovne oblične brojeve takodjer pokazuje, da ta predpopostava
slabo odgovara istini. Jer budući je naime tjelesnina
paraboloida polovica tjelesnine valja iste podnice i visine, to
se deblovni oblični brojevi normalnih sastojina ne bi smjeh
mnogo od 0 5 razlikovati, dočim ipak oblični brojevi deblovine