DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 177 —


sve do godine 1878., koje je godine pozvan na monakovsko sveučilište.
Iste godine ponudjena mu je profesura na bečkoj vis. školi za kulturu
tla, ali je on tu ponudu odbio. U Mouakovu razvio je osobitu djelatnost
ne samo kao pisac i profesor, nego i kao predstojnik pokusnog
zavoda. Punu 31 godinu bio je urednikom «Forstwisenschaftlicher
Centralblatt-a», u kojemu je izdao množinu razprava zasjecajućih u sveukupnu
šumarsku znanost. Posebno izdao je sliedeće brošure i knjige:
«Lehrbuch der Geometrie, der ebenen Trigonometrie u. Polygonometrie».


5. izdanje djela G. Winklera. «Lelirbacb der Arithmetik und Algebra
fiir forst- und landwirthscliaftliche Leliranstalteu». 6. izdanje djela G.
Winklera. «Diber die Berecbnuug der zu leistenden Entschadigungen
fiir die Abtretung von Wald zu oifentlichen Zwecken 1869. «Der Wald
und seiue Bodendecke im Haushalte der Natur und Volker.» 1869.
«Forstakademie oder allgemeine Hochseliule». 1875. «Die Pichte in Bezug
auf Ertrag, Zuwachs und Form». 1876. «Dntersucliungen iiber den
Festgehalt und das Gewiclit des Schichtnutzbolzes und der Rinde».
1879. «Die Rothbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs uud Form». 1881.
«Formzahlen und Massentafel fiir die Fichte». 1890. Napokon «Handbuch
der Waldwertbrechnung", koja je kao i «Holzaiesskande» izašla
u četiri izdanja. Veo iz same množine tih djela, koja su priznana kao
najbolja u svojoj struci, svjedoče o vanrednoj nadarenosti i marljivosti
pokojnikovoj. Medju učećom mladeži, a i praktičnim šumarima, malo će
koja knjiga u cieloj šum. literaturi biti obljubljena kao njegova «geodezija»
i «Holzmesskunde». Akoprem matematički naobražen, nije ipak prekoračio
stanovitu granicu u izvadjanju formula, što se žalibože ne može o mnogima
šum. autorima reći. Osim toga mu je i način pisanja lahak i
shvatljiv, tako da je i najteže i matematičke i uarodno-gospodarstvene
zasade najjednostavnijim jezikom predočiti znao. Akoprem učenik Karla
i Gustava Hejera, bio je ipak načelni protivnik ovoga potonjega, kao
predstavnika theorije o čistoj dobiti On je bio kolovodja stranke, koja
neprenstance pobija Presslera, Hejera, Lehra i dr., te se čini, da su ou
i pristaše mu prilično zaustavili Presslerovu stranku u njenom slavodobitnom
napredovanju. Mi mu od strane hrvatskih šumara-štovatelja
polažemo zasluženi vienac na grob.


— f Vinko Dračar. Na 10. ožujka t. g preminuo je u Otočcu
kr. državni nadšumar Vinko Dračar u najljepšoj dobi života, u 41 godini.
Pokojnik bio je rodom iz Knina u Dalmaciji, te je kao pitomac c. kr.
dalmatinske vlade izučio visoku školu za zemljotežtvo u Beču, i to u
godinama 1875—1878. Istih godina studirali su na istoj školi sadanji
kr. državni nadšumari M. Dreuovac, Ernest Czeisberger, Jos. Kozarac,
zatim kr županijski nadzornici Mar. conte de Bona i Mirko Puk.
Akoprem je pokojnik bio oislitavski pripadnik i stipendista, stupio je u