DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 175 —


(Distoma). Eacja kuga zatare i uništi za 3—5 godina rake
sasvim. Kad je nestalo raka, nestalo je i bolesti. Sada treba
vode opet na novo racima nasaditi. Iz našega gorskoga kotara
poslaše na stotine tisude raka za napućenje voda Austrijskih
pokrajina. Ta trgovina tako je preotela mah, da je kr. zem.
vlada bila prisiljena rakolov zabraniti.


Iz Plitvičkih jezera mogli bi se opet raci razsaditi u naše
potoke, rieke i bare. Rak je vrlo cienjeno i skupo jelo, zato
je potrebno, da se pobrine kr zem. vlada, da se naše vode
opet racima napuče. Umjetno gojenje raka vrlo je rentabilno
poduzeče, te je svake podpore vriedno.


X.
Kako će se namaknuti srdstva za unapređenje
r ibar stv a.


Država koja đieli dobit od ribarstva, dužna je ne samo
da štiti ribarstvo od propasti, već da namakne i sredstva za
poboljšanje i uredjenje ribarstva. Ovo pitanje razpravio je vrlo
razborito gospodin F. Becić u svojih razpravah u »Narodnih
Novinah«.


On predlaže:


Da se u buduće dražbene zapisnike o zakupu ribolova
uvrsti ustanova, da je svaki zakupnik (ili vlastnik) ribolova
dužan, 5"jo od svoje zakupnine doprinašati kao prinos za promicanje
ribogojstva, kao što je to već od strane financ. erara
u novogradiškom kotaru od g. 1892. kod zakupa erarskoga
prava ribolova uvedeno.


Trebalo bi da se za ribarenje u javnih vodah uvedu godišnje
ribolovne karte i to za udičarenje (udičarske karte) po
1 for., a za ribarenje mrežom po 5 for., pošto bi se uvedenjem
takovih karta olakšala kontrola nad ribarenjem u obće, dočim
bi se tim sredstvom i nepovlaštenom ribarenju na put stati
moglo.


Trebalo bi, da se poput zaklade za promicanje gospodarstva
osnuje posebna zaklada za promicanje ribarstva i ribogoj